The Immigrant is Dead, Long Live the Immigrant: The East European Transmigrant in Contemporary American Literature

Avtor(ji): Blazan, Sladja
Jezik: angleški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2004
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
Soavtor(ji): Marjan Drnovšek (ur.)


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/15182
  • dcterms:title
   • The Immigrant is Dead, Long Live the Immigrant: The East European Transmigrant in Contemporary American Literature
  • dcterms:alternative
   • Priseljenec je mrtev, naj živi priseljenec: vzhodnoevropski transmigrant v sodobni ameriški književnosti
  • dcterms:creator
   • Sladja Blazan
  • dcterms:subject
   • priseljenci
   • literarne teme in motivi
   • ameriška književnost
   • immigrants
   • literary themes and motives
   • American literature
  • dcterms:abstract
   • Svetovne razmere po koncu hladne vojne so omogočile nastanek novega tipa literarnega lika - takšnega, ki združuje »svetovljanskega popotnika« z »lokalnim domačinom« (James Clifford). Potencialna možnost za konflikt, ki je bila prej v t. i. emigrantskem leposlovju zaščitniznak te dvojnosti, ne vodi več neizogibno v »priseljensko krizo«. Članek obravnava tri romane avtorjev, ki so se priselili v ZDA iz nekdanjih evropskih socialističnih dežel in osvetlili proces izseljenstva z uvedbo novega literarnega lik a - transmigranta. V svojih romanih razvijajo novo, pozitivno razumevanje migracij in koncepta večdomovinskosti. Romani Nowhere Man Aleksandra Hemona, The Russian Debutante's Handbook Garyja Shteyngarta in Gimme the Money Ive Pekarkove odražajo novi položaj subjekta v svetu.
   • The post Cold War world order has enabled a new type of literary character to come into existence who combines the “cosmopolitan traveler” with the “local native” (James Clifford). Thepotential for conflict, which was the hallmark of this duality in so-called emigre writing, does not necessary lead to the “immigrant crisis" anymore. This article deals with three novels written by writers who migrated from former socialist European countries to the USA and decided to deal with the process of migration in their novels by implementing this new literary character - the transmigrant. In their novels they introduce a new positive understanding of migration and the concept of multiple homelands. Aleksandar Hemon’s Nowhere Man, Gary Shteyngart's The Russian Debutante's Handbook and Iva Pekarkova's Gimme the Money express a new positioning of the self in the world.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Marjan Drnovšek (ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:15182
  • dcterms:language
   • eng
  • dcterms:isPartOf