Preservation of Ethnic ldentity among Slovenian Emigrants in the Era of GlobaIization

Avtor(ji): Žigon, Zvone
Jezik: angleški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2004
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
Soavtor(ji): Marjan Drnovšek (ur.)


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/15181
  • dcterms:title
   • Preservation of Ethnic ldentity among Slovenian Emigrants in the Era of GlobaIization
  • dcterms:alternative
   • Ohranjanje etnične identitete med slovenskimi izseljenci v dobi globalizacije
  • dcterms:creator
   • Zvone Žigon
  • dcterms:subject
   • slovenski izseljenci
   • etnična identiteta
   • Slovene emigrants
   • ethnic identity
  • dcterms:abstract
   • Raven ohranjenosti etnične identitete med slovenskimi izseljenci je bila v različnih obdobjih odvisna od različnih multikulturnih politik v posameznih deželah priseljevanja, pa tudi od odnosa slovenske (jugoslovanske) politične ureditve do izseljencev. Po razglasitvi slovenske neodvisnosti in mednarodnem priznanju Republike Slovenije se je slovenska identiteta v diaspori bistveno okrepila, ob tem pa je tudi Republika Slovenija uvedla novo politiko do izseljencev. Globalizacija sama po sebi ne ogroža narodne identitete Slovencev po svetu. Kot proces moderne komunikacijske tehnologije olajšuje stike in s tem izboljšuje odnos med Slovenijo in rojaki po svetu, kar postaja vse bolj očitno v zadnjih letih.
   • The level of maintenance of ethnic identity among Slovenian emigrants has depended on different multicultural policies in individual countries, and also on the attitude of the Slovenian (Yugoslav) political order towards them. After the independence and international recognition of the RepubJic of Slovenia, the Slovenian identity in the Diaspora raised significantly, while the Republic of Slovenia also introduced a new policy towards Slovenian emigrants. Globalization itself is not a threat to the ethnic identity of Slovenians abroad. As a process of an advanced communication technology it has facilitated the contacts and has thus brought many benefits to the relations between Slovenia and its countrymen living abroad, and this is becoming increasingly evident in recent years.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Marjan Drnovšek (ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:15181
  • dcterms:language
   • eng
  • dcterms:isPartOf