Barbara N. Wiesinger, Partisaninnen. Widerstand in Jugoslawien (1941-1945) (= L'Homme Schriften 17). Böhlau, Wien - Köln - Weimar, 2008, 176 strani, ilustr.

Avtor(ji): Entner, Brigitte
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Zdenko Čepič (odg. ur.), Damijan Guštin (gl. ur.)


 • Podroben opis

  Barbara Wiesinger v razpravi govori o vlogi ženske v jugoslovanskem narodnoosvobodilnem boju. V nemškem jezikovnem prostoru je bil antifašistični odpor žensk "odkrit" šele v osemdesetih letih dvajsetega stoletja, in to predvsem po feministično naravnanih raziskovalkah. To je bil tudi čas, v katerem se je vedno bolj uveljavila metoda biografskega intervjuja (lebensgeschichtliches Interview). Posneta in objavljena je bila vrsta pogovorov z bolj znanimi odpornicami. Tudi v socialistični Jugoslaviji so bile, kot povzema Wiesingerjeva, pretežno napisane kratke biografije, ki naj bi ženske stilizirale kot narodne heroinje. V začetku devetdesetih let pa je prišlo v (nemškojezikovni) vojaški in vojnozgodovinski znanosti do menjave paradigem: predmet raziskovalnega zanimanja so vedno bolj postali socialni in kulturni vzroki, oblike in posledice vojn. Ta prelomnica je Wiesingerjevi nudila priložnost, da je obrnila svoj pogled na vlogo žensk v oboroženem odporniškem boju. Onstran heroizirajočih prikazov tako stopijo v ospredje banalnosti vojnega vsakdana žensk ter iskanje in analiza spominov nanje. Objavljena knjiga temelji na skrajšani in predelani disertaciji Wiesingerjeve na salzburški univerzi iz leta 2005, ki je bila nagrajena z Herbert-Steinerjevo nagrado.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/15156
  • dcterms:title
   • Barbara N. Wiesinger, Partisaninnen. Widerstand in Jugoslawien (1941-1945) (= L'Homme Schriften 17). Böhlau, Wien - Köln - Weimar, 2008, 176 strani, ilustr.
  • dcterms:creator
   • Brigitte Entner
  • dcterms:subject
   • ocene in poročila
   • reviews and reports
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Zdenko Čepič (odg. ur.)
   • Damijan Guštin (gl. ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:15156
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf