Prostor, gospodarstvo in razmerja

Jugoslovanski ekonomski prostor in Slovenci

Avtor(ji): Lazarević, Žarko
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Zdenko Čepič (odg. ur.), Damijan Guštin (gl. ur.)


 • Podroben opis

  V razpravi avtor obravnava percepcije jugoslovanskega ekonomskega prostora pri Slovencih. Temeljna teza se glasi, da percepcija jugoslovanskega gospodarskega prostora pri Slovencih ni bila enoznačna, temveč ambivalentna. Šlo je za balansiranje med dvema kompleksnima in strukturno različnima izbirama. Na eni strani za samozadostnost in lagodnost malo zahtevnega in v razvojno dinamičnem smislu nespodbudnega jugoslovanskega trga. Na drugi strani pa za zahteve po internacionalni kompetitivnosti slovenske ekonomije, kar so pogojevali s prenosom pristojnosti za kreiranje ekonomske politike na republiško raven.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/15145
  • dcterms:title
   • Prostor, gospodarstvo in razmerja
   • Jugoslovanski ekonomski prostor in Slovenci
  • dcterms:creator
   • Žarko Lazarević
  • dcterms:subject
   • Slovenija
   • Jugoslavija
   • gospodarstvo
   • gospodarski razvoj
   • Slovenci
   • Slovenia
   • Yugoslavia
   • economy
   • economic development
   • Slovenians
  • dcterms:abstract
   • V razpravi avtor obravnava percepcije jugoslovanskega ekonomskega prostora pri Slovencih. Temeljna teza se glasi, da percepcija jugoslovanskega gospodarskega prostora pri Slovencih ni bila enoznačna, temveč ambivalentna. Šlo je za balansiranje med dvema kompleksnima in strukturno različnima izbirama. Na eni strani za samozadostnost in lagodnost malo zahtevnega in v razvojno dinamičnem smislu nespodbudnega jugoslovanskega trga. Na drugi strani pa za zahteve po internacionalni kompetitivnosti slovenske ekonomije, kar so pogojevali s prenosom pristojnosti za kreiranje ekonomske politike na republiško raven.
   • In the following discussion the author focuses on the Slovenian perceptions of the Yugoslav economic space. The basic thesis states that the Slovenian perception of the Yugoslav economic space was not uniform, but ambivalent. It involved seeking balance between two complex and structurally different choices. On one hand there was self-sufficiency and comfortableness of the undemanding and, in the developmental and dynamic sense, unstimulating Yugoslav market. On the other hand there were demands for the international competitiveness of the Slovenian economy, subject to transferring the competences for the creation of the economic policy to the level of the republic.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Zdenko Čepič (odg. ur.)
   • Damijan Guštin (gl. ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:15145
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf