Maršal Petain, "razkroj Zahoda" in nacistični novi red v očeh slovenskega katoliškega tabora v času pred napadom sil osi na Jugoslavijo

Avtor(ji): Godeša, Bojan
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Zdenko Čepič (odg. ur.), Damijan Guštin (gl. ur.)


 • Podroben opis

  Vichyska francoska država na čelu z maršalom Petainom je predstavljala v mnogih pogledih model, ki ga ne velja le poznati, temveč ga tudi posnemati in se po njem zgledovati. Petain je bil predstavljen kot zgleden primer, kako lahko v nastajajočem novem redu s prilagoditvijo najdejo svoje mesto tudi konservativni katoliški krogi in se hkrati izognejo vojni, če le dovolj lojalno in iskreno sodelujejo z nacistično Nemčijo, kot naj bi to v znameniti izjavi iz Montoira obljubil Petain. Vse naštete Petainove "vrline" so dejansko zrcalile želje SLS v tistem času, ko se je odločalo o usodi Jugoslavije. Te pa so bile na mednarodnopolitičnem področju lojalno sodelovanje s silami osi in pristop k trojni zvezi, na notranjepolitičnem pa prilagoditev nacističnemu novemu redu z vzpostavitvijo konservativnega avtoritarnega režima na stanovski podlagi, ki bi ohranjal vpliv Cerkve in katoliške vere tudi v novih razmerah.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/15142
  • dcterms:title
   • Maršal Petain, "razkroj Zahoda" in nacistični novi red v očeh slovenskega katoliškega tabora v času pred napadom sil osi na Jugoslavijo
  • dcterms:creator
   • Bojan Godeša
  • dcterms:subject
   • nacistični novi red
   • katoliški tabor
   • liberalna demokracija
   • avtoritarni režimi
   • Vichy
   • kolaboracija
   • Nazi New Order
   • Catholic camp
   • liberal democracy
   • authoritarian regimes
   • Vichy
   • collaboration
  • dcterms:abstract
   • Vichyska francoska država na čelu z maršalom Petainom je predstavljala v mnogih pogledih model, ki ga ne velja le poznati, temveč ga tudi posnemati in se po njem zgledovati. Petain je bil predstavljen kot zgleden primer, kako lahko v nastajajočem novem redu s prilagoditvijo najdejo svoje mesto tudi konservativni katoliški krogi in se hkrati izognejo vojni, če le dovolj lojalno in iskreno sodelujejo z nacistično Nemčijo, kot naj bi to v znameniti izjavi iz Montoira obljubil Petain. Vse naštete Petainove "vrline" so dejansko zrcalile želje SLS v tistem času, ko se je odločalo o usodi Jugoslavije. Te pa so bile na mednarodnopolitičnem področju lojalno sodelovanje s silami osi in pristop k trojni zvezi, na notranjepolitičnem pa prilagoditev nacističnemu novemu redu z vzpostavitvijo konservativnega avtoritarnega režima na stanovski podlagi, ki bi ohranjal vpliv Cerkve in katoliške vere tudi v novih razmerah.
   • The Vichy French State, led by Marshal Henri Philippe Pétain, in many aspects represented a model which was not only good to know but also to imitate and follow as exemplary. Pétain was presented as a shining example of how the conservative Catholic circles could, by adapting themselves, find their place in the emerging New Order and simultaneously avoid the war in so far as they were loyal and honest enough in their cooperation with the Nazi Germany, as Pétain supposedly promised in his famous Montoire Statement. All of the indicated Pétain's "virtues" actually reflected the wishes of SLS in the period when the destiny of Yugoslavia was being decided on. In the international political field those wishes involved loyal cooperation with the Axis Powers and joining the Tripartite Pact, while in the internal political field they comprised of adjusting to the Nazi New Order by establishing a conservative authoritarian regime on the corporatist basis which would preserve the influence of the Church and the Catholic religion even in the new circumstances.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Zdenko Čepič (odg. ur.)
   • Damijan Guštin (gl. ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:15142
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf