O Gosarjevi kritiki parlamentarne demokracije

Avtor(ji): Vodopivec, Peter
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Zdenko Čepič (odg. ur.), Damijan Guštin (gl. ur.)


 • Podroben opis

  Avtor predstavlja razmišljanje dr. Andreja Gosarja o krizi moderne demokracije, objavljeno leta 1926 v katoliški reviji Čas. To je sicer že vzbudilo pozornost družboslovcev in zgodovinarjev, vendar še ni bilo deležno natančnejše obravnave. Gosar se je v razpravi opazno oddaljil od prevladujočih katoliških gledanj na demokratična gibanja in parlamentarno demokracijo, saj je ugotavljal, da so bile demokratične ideje trajne pridobitve brez prave alternative, modernemu parlamentarizmu pa zameril predvsem reduciranje državljanske enakopravnosti na politično plat, ki je ob naglem gospodarskem razvoju privedlo do neskladja "demokratičnega parlamenta" z družbeno strukturo. Po Gosarju bi bilo treba zato "demokratično idejo" dopolniti s "socialnim načelom avtonomizma in samouprave". Članek opozarja na Gosarjeve predstave o "avtonomiji in samoupravi", hkrati pa tudi na njegova v sociološki literaturi že prikazana gledanja na razrede in stanove. Kot omenja avtor, se je Gosar v svojem razmišljanju oprl na nekatere znane pravno-politične teoretike dvajsetih let 20. stoletja, s katerimi pa se je ne le strinjal, temveč tudi razhajal.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/15137
  • dcterms:title
   • O Gosarjevi kritiki parlamentarne demokracije
  • dcterms:creator
   • Peter Vodopivec
  • dcterms:subject
   • demokracija
   • parlament
   • kriza parlamentarizma
   • ljudstvo
   • družba
   • gospodarstvo
   • avtonomija - samouprava
   • Andrej Gosar
   • democracy
   • parliament
   • crisis of parliamentarianism
   • people
   • society
   • economy
   • autonomy - self-government
  • dcterms:abstract
   • Avtor predstavlja razmišljanje dr. Andreja Gosarja o krizi moderne demokracije, objavljeno leta 1926 v katoliški reviji Čas. To je sicer že vzbudilo pozornost družboslovcev in zgodovinarjev, vendar še ni bilo deležno natančnejše obravnave. Gosar se je v razpravi opazno oddaljil od prevladujočih katoliških gledanj na demokratična gibanja in parlamentarno demokracijo, saj je ugotavljal, da so bile demokratične ideje trajne pridobitve brez prave alternative, modernemu parlamentarizmu pa zameril predvsem reduciranje državljanske enakopravnosti na politično plat, ki je ob naglem gospodarskem razvoju privedlo do neskladja "demokratičnega parlamenta" z družbeno strukturo. Po Gosarju bi bilo treba zato "demokratično idejo" dopolniti s "socialnim načelom avtonomizma in samouprave". Članek opozarja na Gosarjeve predstave o "avtonomiji in samoupravi", hkrati pa tudi na njegova v sociološki literaturi že prikazana gledanja na razrede in stanove. Kot omenja avtor, se je Gosar v svojem razmišljanju oprl na nekatere znane pravno-politične teoretike dvajsetih let 20. stoletja, s katerimi pa se je ne le strinjal, temveč tudi razhajal.
   • The author of the following article presents the deliberations of Dr. Andrej Gosar about the crisis of contemporary democracy, published in 1926 in the Čas Catholic magazine. Gosar's work has already caught the attention of social sciences experts and historians, but it has not yet been analysed in detail. In his discussion Gosar distanced himself notably from the mainstream Catholic views of democratic movements and parliamentary democracy, since he established that democratic ideas were permanent achievements without any real alternatives, while he reproached the contemporary parliamentarianism with reducing the equality of citizens to the political aspect, which led to the discrepancy between the "democratic parliament" and the social structure due to rapid economic development. According to Gosar, the "democratic idea" therefore had to be supplemented with the "social principle of autonomism and self-management". The following article underlines Gosar's notions of "autonomy and self-management" and also his opinions of classes and strata, which have already been discussed in the relevant sociological literature. As the author mentions, Gosar based his deliberations on certain well-known legal and political theoreticians of the 1920s, whom he did not always agree with.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Zdenko Čepič (odg. ur.)
   • Damijan Guštin (gl. ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:15137
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf