Nova usmeritev slovenskega učiteljstva leta 1926

Celjska deklaracija o depolitizaciji učiteljske stanovske organizacije

Avtor(ji): Šuštar, Branko
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Zdenko Čepič (odg. ur.), Damijan Guštin (gl. ur.)


 • Podroben opis

  Na temelju časopisnih virov (Učiteljski tovariš, Slovenski učitelj, Edinstvo) in arhivskega gradiva učiteljskega društva predstavlja avtor depolitizacijo učiteljske organizacije Udruženje jugoslovanskega učiteljstva (UJU) in ponovno enotnost strokovnega/sindikalnega povezovanja učiteljev na Slovenskem. Sprva je zveza slovenskih učiteljskih društev (Zaveza slovenskih učiteljskih društev, 1889) združevala vse osnovnošolsko učiteljstvo; konec 19. stoletja pa se je ta učiteljska stanovska organizacija politično usmerila izrazito liberalno, zato so katoliško misleči učitelji osnovali svojo društveno zvezo (Slomškova zveza 1900-1926). Politizacija učiteljstva je koristila obema glavnima političnima strankama, učiteljskemu stanu pa ne. Depolitizacija večinske slovenske učiteljske organizacije (UJU, poverjeništvo Ljubljana) je uspela šele leta 1926 s prizadevanji učiteljev s Koroške in Štajerske, ko so na njihovo pobudo so na zborovanju v Celju julija 1926 sprejeli deklaracijo o depolitizaciji. Ta je omogočala vključevanje učiteljstva različnih idejnih in političnih usmeritev v učiteljska društva UJU. Katoliško usmerjeni učitelji so se jim pridružili in konec leta 1926 je prenehala dvojnost stanovskih povezovanj slovenskega učiteljstva.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/15132
  • dcterms:title
   • Nova usmeritev slovenskega učiteljstva leta 1926
   • Celjska deklaracija o depolitizaciji učiteljske stanovske organizacije
  • dcterms:creator
   • Branko Šuštar
  • dcterms:subject
   • Jugoslavija
   • Slovenija
   • politika
   • učiteljstvo
   • učiteljska društva
   • depolitizacija
   • UJU - Udruženje jugoslovanskega učiteljstva
   • Slomškova zveza
   • Edinstvo
   • Yugoslavia
   • Slovenia
   • politics
   • teachers
   • teachers' associations
   • depoliticisation
   • UJU - Association of Yugoslav Teachers
   • Slomšek's Association,
   • Edinstvo Society
  • dcterms:abstract
   • Na temelju časopisnih virov (Učiteljski tovariš, Slovenski učitelj, Edinstvo) in arhivskega gradiva učiteljskega društva predstavlja avtor depolitizacijo učiteljske organizacije Udruženje jugoslovanskega učiteljstva (UJU) in ponovno enotnost strokovnega/sindikalnega povezovanja učiteljev na Slovenskem. Sprva je zveza slovenskih učiteljskih društev (Zaveza slovenskih učiteljskih društev, 1889) združevala vse osnovnošolsko učiteljstvo; konec 19. stoletja pa se je ta učiteljska stanovska organizacija politično usmerila izrazito liberalno, zato so katoliško misleči učitelji osnovali svojo društveno zvezo (Slomškova zveza 1900-1926). Politizacija učiteljstva je koristila obema glavnima političnima strankama, učiteljskemu stanu pa ne. Depolitizacija večinske slovenske učiteljske organizacije (UJU, poverjeništvo Ljubljana) je uspela šele leta 1926 s prizadevanji učiteljev s Koroške in Štajerske, ko so na njihovo pobudo so na zborovanju v Celju julija 1926 sprejeli deklaracijo o depolitizaciji. Ta je omogočala vključevanje učiteljstva različnih idejnih in političnih usmeritev v učiteljska društva UJU. Katoliško usmerjeni učitelji so se jim pridružili in konec leta 1926 je prenehala dvojnost stanovskih povezovanj slovenskega učiteljstva.
   • On the basis of newspaper sources (Učiteljski tovariš, Slovenski učitelj, Edinstvo) and archive materials of the teachers' association, the author presents the depoliticisation of the teachers' organisation Association of Yugoslav Teachers (Udruženje jugoslovanskega učiteljstva, hereinafter UJU) and the restored unity of the professional and trade union alliance of teachers in Slovenia. Initially the Association of Slovenian Teachers' Societies (Zaveza slovenskih učiteljskih društev, 1889) brought together all of the primary school teachers; however, towards the end of the 19th century, this teachers' professional organisation became distinctively liberally oriented in the political sense, thus the teachers of Catholic persuasion established their own association (Slomšek's Association / Slomškova zveza, 1900-1926). The politicisation of teachers served both main political parties, but not the teachers. The depoliticisation of the majority Slovenian teachers' organisation (UJU, the Ljubljana jurisdiction) succeeded as late as in 1926 thanks to the efforts of teachers from the Koroška and Štajerska regions, when in July 1926 the Declaration on Depoliticisation was adopted in Celje on their initiative. This Declaration allowed for the teachers of various ideological and political orientations to join the UJU teachers' associations. Teachers of Catholic persuasion joined the association, so in the end of 1926 the dual nature of the Slovenian teachers' professional associations came to an end.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Zdenko Čepič (odg. ur.)
   • Damijan Guštin (gl. ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:15132
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf