Poslanska imuniteta v prvi Jugoslaviji

Avtor(ji): Gašparič, Jure
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Zdenko Čepič (odg. ur.), Damijan Guštin (gl. ur.)


 • Podroben opis

  Avtor v razpravi analizira opredelitev, značaj in pomen poslanske imunitete v parlamentu prve jugoslovanske države. Poleg občega pravno-političnega orisa in razlage se zlasti posveča konkretni parlamentarni praksi in vlogi imunitete v političnem življenju države. Pri tem se opira na parlamentarne tiskovine, interpretacije sodobnikov, stenografske beležke in ohranjeno, a nadvse skopo gradivo skupščinskega imunitetnega odbora. V prvem delu obravnava poslansko imuniteto v politično viharnih dvajsetih letih 20. stoletja, v drugem pa v tridesetih letih, po obnovi ustavnega življenja na podlagi oktroirane ustave, ko je od prejšnje imunitetne ureditve ostala le bleda sled.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/15131
  • dcterms:title
   • Poslanska imuniteta v prvi Jugoslaviji
  • dcterms:creator
   • Jure Gašparič
  • dcterms:subject
   • poslanska imuniteta
   • Kraljevina SHS/Jugoslavija
   • Narodna skupščina
   • Senat
   • Narodno predstavništvo
   • parlament
   • immunity of deputies
   • Kingdom of SHS/Yugoslavia
   • National Assembly
   • Senate
   • National Representation
   • parliament
  • dcterms:abstract
   • Avtor v razpravi analizira opredelitev, značaj in pomen poslanske imunitete v parlamentu prve jugoslovanske države. Poleg občega pravno-političnega orisa in razlage se zlasti posveča konkretni parlamentarni praksi in vlogi imunitete v političnem življenju države. Pri tem se opira na parlamentarne tiskovine, interpretacije sodobnikov, stenografske beležke in ohranjeno, a nadvse skopo gradivo skupščinskega imunitetnega odbora. V prvem delu obravnava poslansko imuniteto v politično viharnih dvajsetih letih 20. stoletja, v drugem pa v tridesetih letih, po obnovi ustavnega življenja na podlagi oktroirane ustave, ko je od prejšnje imunitetne ureditve ostala le bleda sled.
   • In the following discussion the author analyses the definition, character and significance of the deputies' immunity in the parliament of the first Yugoslav state. Besides the general legal-political outline and explanation, the author especially focuses on the actual parliamentary practice and role of immunity in the political life of the state. His analysis is based on parliamentary printed materials, interpretations of the contemporaries, shorthand notes, and the preserved, though extremely modest, materials of the Parliamentary Immunity Committee. In the first part of the discussion the author explores the immunity of deputies in the politically turbulent 1920s, and in the second part he focuses on the 1930s, the period after the restoration of the constitutional life on the basis of the Imposed Constitution, when nothing much remained of the previous immunity arrangements.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Zdenko Čepič (odg. ur.)
   • Damijan Guštin (gl. ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:15131
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf