Politični in idejni pogledi slovenskih strank in državnoupravne oblasti na vzpostavitev oboroženih sil 1918-1919

Avtor(ji): Perovšek, Jurij
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Zdenko Čepič (odg. ur.), Damijan Guštin (gl. ur.)


 • Podroben opis

  Na prelomu let 1918/1919 so slovenska politika in slovenski organi državne oblasti oblikovali prepoznaven odnos do vprašanja družbene in politične vloge ter značaja oboroženih sil. Narodna vlada SHS v Ljubljani in tedanje slovenske politične stranke so njihovo vloge videle v zagotavljanju stabilnih varnostih razmer ter v reševanju vprašanja slovenskih narodnih mej. Že v času obstoja Države Slovencev, Hrvatov in Srbov (29. oktober-1. december 1918) so na tedanje oborožene sile gledali kot na enote jugoslovanske vojske, vendar so obenem pisali tudi o slovenski narodni vojski. Po oblikovanju Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 1. decembra 1918 pa so oborožene sile na Slovenskem razumeli v smislu jugoslovanskih oboroženih formacij. Vsi tedanji slovenski državnopolitični dejavniki so se zavzemali za uveljavitev modernega, protimilitarističnega duha nove armade. Kot družbeni in politični dejavnik, ki odločilno varuje življenjske narodnodržavne interese, naj bi nova armada temeljila na humanih, pravičnih in korektnih odnosih med častniki in vojaki.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/15127
  • dcterms:title
   • Politični in idejni pogledi slovenskih strank in državnoupravne oblasti na vzpostavitev oboroženih sil 1918-1919
  • dcterms:creator
   • Jurij Perovšek
  • dcterms:subject
   • oborožene sile
   • slovenska politika
   • Narodna vlada SHS v Ljubljani
   • Deželna vlada za Slovenijo
   • Država Slovencev, Hrvatov in Srbov
   • Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev
   • vprašanje mej
   • State of Slovenes, Croats and Serbs
   • Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes
   • Slovenian politics
   • SHS National Government in Ljubljana
   • Provincial Gvernment for Slovenia
   • armed forces
   • question of borders
  • dcterms:abstract
   • Na prelomu let 1918/1919 so slovenska politika in slovenski organi državne oblasti oblikovali prepoznaven odnos do vprašanja družbene in politične vloge ter značaja oboroženih sil. Narodna vlada SHS v Ljubljani in tedanje slovenske politične stranke so njihovo vloge videle v zagotavljanju stabilnih varnostih razmer ter v reševanju vprašanja slovenskih narodnih mej. Že v času obstoja Države Slovencev, Hrvatov in Srbov (29. oktober-1. december 1918) so na tedanje oborožene sile gledali kot na enote jugoslovanske vojske, vendar so obenem pisali tudi o slovenski narodni vojski. Po oblikovanju Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 1. decembra 1918 pa so oborožene sile na Slovenskem razumeli v smislu jugoslovanskih oboroženih formacij. Vsi tedanji slovenski državnopolitični dejavniki so se zavzemali za uveljavitev modernega, protimilitarističnega duha nove armade. Kot družbeni in politični dejavnik, ki odločilno varuje življenjske narodnodržavne interese, naj bi nova armada temeljila na humanih, pravičnih in korektnih odnosih med častniki in vojaki.
   • At the turn of 1918, Slovenian politics and Slovenian state administration authorities formed a distinctive attitude to the question of social and political role as well as the character of the armed forces. The SHS national government in Ljubljana and Slovenian political parties saw their role in ensuring a stable security situation and in solving the issues of Slovenian national borders. Already in the time of the State of Slovenes, Croats and Serbs (29 October - 1 December 1918) the armed forces of the time were deemed as Yugoslav Army units, but simultaneously the Slovenian National Army was also written about. After the establishment of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes on 1 December 1918, in Slovenia the armed forces were understood in the sense of Yugoslav armed formations. All of the Slovenian state and political factors at that time argued for the assertion of a modern, anti-militaristic spirit of the new army. As a social and political factor, decisively protecting the vital national interests, the new army was supposed to be based on humane, rightful and proper relations between the officers and soldiers.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Zdenko Čepič (odg. ur.)
   • Damijan Guštin (gl. ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:15127
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf