"Izjava enega zanesljivega Slovenca zadostuje"

Denunciacije pronemških elementov po razpadu habsburške monarhije v dokumentih okrajnega sodišča Slovenske Konjice

Avtor(ji): Studen, Andrej
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Zdenko Čepič (odg. ur.), Damijan Guštin (gl. ur.)


 • Podroben opis

  Po razpadu avstro-ogrske monarhije in po nastanku nove jugoslovanske države se Nemci na Spodnjem Štajerskem nikakor niso mogli sprijazniti z novonastalimi političnimi razmerami. Gojili so odkrit odpor do nove "južnoslovanske" države in si prizadevali, da bi prišli v okvir "nemške Avstrije". To je vzpodbudilo slovenske oblasti, da so še ostreje in odločneje izvajale načrtno politiko "nacionalizacije". Slovenci so hiteli z mrzličnim "popravljanjem" starih krivic. Slovensko časopisje je zahtevalo "brezobzirno izčiščenje" vsega, kar je nemškega, vsega, kar bi kakor koli spominjalo na staro Avstrijo in nekdanje nemško gospostvo. V prvih povojnih letih je "etos maščevalnosti" povsem prevladal nad čutom pravičnosti. V času po prevratu so se pojavljali tudi "razni elementi, ki sejejo med narod nezadovoljnost proti Jugoslaviji" in ki "nalašč širijo grozovite neresnične vesti". Oblast je pozivala ljudi, da ovajajo protidržavne elemente. To naj bi bila tako rekoč dolžnost vsakega zanesljivega Slovenca. Razprava obravnava ovadbe zaradi protidržavnega govorjenja, ki so se ohranile v dokumentih okrajnega sodišča Slovenske Konjice, in razne ekscese, ki so odražali nacionalno nestrpnost v vsakdanjiku v novi državi po končani prvi svetovni vojni.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/15126
  • dcterms:title
   • "Izjava enega zanesljivega Slovenca zadostuje"
   • Denunciacije pronemških elementov po razpadu habsburške monarhije v dokumentih okrajnega sodišča Slovenske Konjice
  • dcterms:creator
   • Andrej Studen
  • dcterms:subject
   • Avstro-ogrska monarhija
   • Jugoslavija
   • Spodnja Štajerska
   • politika
   • nacionalni boj
   • ovajanje
   • nacionalna nestrpnost
   • Austro-Hungarian Monarchy
   • Yugoslavia
   • Lower Styria
   • politics
   • national struggle
   • denunciations
   • national intolerance
  • dcterms:abstract
   • Po razpadu avstro-ogrske monarhije in po nastanku nove jugoslovanske države se Nemci na Spodnjem Štajerskem nikakor niso mogli sprijazniti z novonastalimi političnimi razmerami. Gojili so odkrit odpor do nove "južnoslovanske" države in si prizadevali, da bi prišli v okvir "nemške Avstrije". To je vzpodbudilo slovenske oblasti, da so še ostreje in odločneje izvajale načrtno politiko "nacionalizacije". Slovenci so hiteli z mrzličnim "popravljanjem" starih krivic. Slovensko časopisje je zahtevalo "brezobzirno izčiščenje" vsega, kar je nemškega, vsega, kar bi kakor koli spominjalo na staro Avstrijo in nekdanje nemško gospostvo. V prvih povojnih letih je "etos maščevalnosti" povsem prevladal nad čutom pravičnosti. V času po prevratu so se pojavljali tudi "razni elementi, ki sejejo med narod nezadovoljnost proti Jugoslaviji" in ki "nalašč širijo grozovite neresnične vesti". Oblast je pozivala ljudi, da ovajajo protidržavne elemente. To naj bi bila tako rekoč dolžnost vsakega zanesljivega Slovenca. Razprava obravnava ovadbe zaradi protidržavnega govorjenja, ki so se ohranile v dokumentih okrajnega sodišča Slovenske Konjice, in razne ekscese, ki so odražali nacionalno nestrpnost v vsakdanjiku v novi državi po končani prvi svetovni vojni.
   • After the dissolution of the Austro-Hungarian Monarchy and the establishment of the new Yugoslav state, Germans in the Lower Styria were not ready to accept new political circumstances. They explicitly disapproved of the new "Southern Slavic" state and strove for their inclusion into the "German Austria". This spurred the Slovenian authorities to become even more severe and determined in the implementation of the systematic policy of "nationalisation". Slovenians hastened to "rectify" the old injustices. Slovenian newspapers demanded "unscrupulous cleansing" of anything that was German or in any way reminiscent of the old Austria and the former German dominion. In the initial post-war years the "ethos of vengeance" absolutely prevailed over the sense of justice. After the overturn "different elements which sow the seeds of discontent with Yugoslavia" also appear and "deliberately disseminate horrible fabricated news". The authorities called upon the people to denounce the anti-state elements. Practically that was supposed to be the duty of each reliable Slovenian. The following discussion focuses on the denunciations based on the speech against the state, preserved in the documents of the District Court in Slovenske Konjice, and on the incidents which reflected national intolerance in the everyday life in the new state after the World War I.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Zdenko Čepič (odg. ur.)
   • Damijan Guštin (gl. ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:15126
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf