Publicist Eugenio Vaina de' Pava, padel na Batognici v pogorju Krna leta 1915

Avtor(ji): Marušič, Branko
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Zdenko Čepič (odg. ur.), Damijan Guštin (gl. ur.)


 • Podroben opis

  Diplomant filozofske fakultete univerze v Firencah Eugenio Vaina (1888-1915) se je še v študentskih letih vključil v politično gibanje italijanskih katoličanov. Najprej so ga zanimala moralna in etična vprašanja, nato pa je povsem prešel na politiko. Svoje zanimanje je naprej usmeril na Balkan, k problemom albanskega naroda, pa tudi srbske države. Nato je v svojih objavah zagovarjal aktivno vlogo Italije v dogajanjih med prvo svetovno vojno predvsem zato, da bi italijanska udeležba v tej vojni pripomogla k združitvi Julijske krajine z Italijo in k uničenju habsburške monarhije. Vprašanje Slovencev je reševal v duhu Mazzinijevih zamisli, zagotoviti Slovencem avtonomen razvoj v novi državni skupnosti. Padel je že na začetku vojne (druga soška ofenziva) kot italijanski vojak na slovenskih tleh, v pogorju Krna.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/15125
  • dcterms:title
   • Publicist Eugenio Vaina de' Pava, padel na Batognici v pogorju Krna leta 1915
  • dcterms:creator
   • Branko Marušič
  • dcterms:subject
   • Italija
   • 1. svetovna vojna
   • politika
   • Eugenio Vaina
   • Trst
   • Italy
   • World War I
   • politics
   • Eugenio Vaina
   • Trieste
  • dcterms:abstract
   • Diplomant filozofske fakultete univerze v Firencah Eugenio Vaina (1888-1915) se je še v študentskih letih vključil v politično gibanje italijanskih katoličanov. Najprej so ga zanimala moralna in etična vprašanja, nato pa je povsem prešel na politiko. Svoje zanimanje je naprej usmeril na Balkan, k problemom albanskega naroda, pa tudi srbske države. Nato je v svojih objavah zagovarjal aktivno vlogo Italije v dogajanjih med prvo svetovno vojno predvsem zato, da bi italijanska udeležba v tej vojni pripomogla k združitvi Julijske krajine z Italijo in k uničenju habsburške monarhije. Vprašanje Slovencev je reševal v duhu Mazzinijevih zamisli, zagotoviti Slovencem avtonomen razvoj v novi državni skupnosti. Padel je že na začetku vojne (druga soška ofenziva) kot italijanski vojak na slovenskih tleh, v pogorju Krna.
   • Eugenio Vaina (1888-1915), graduate of Faculty of Arts in Florence, joined the Italian Catholic political movement during his student years. Initially he was interested in moral and ethical issues, but then he focused on politics completely. At first his interest was directed towards the Balkans and the problems of the Albanian nation as well as the Serbian state. In his publications he later advocated the active role of Italy in the events of World War I, notably because the Italian participation in this war would contribute to the unification of Venezia Giulia with Italy and to the destruction of the Habsburg Monarchy. He resolved the issue of Slovenians in the spirit of Mazzini's ideas, namely, to ensure an autonomous development to Slovenians in the context of the new state. He fell as an Italian soldier on the Slovenian territory in the Krn Mountains soon after the war started (the 2nd Soča Offensive).
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Zdenko Čepič (odg. ur.)
   • Damijan Guštin (gl. ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:15125
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf