Idejnopolitični spori v Slovenski matici od konca 19. stoletja do prve svetovne vojne

Avtor(ji): Oset, Željko
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Zdenko Čepič (odg. ur.), Damijan Guštin (gl. ur.)


 • Podroben opis

  Članek analizira napeto dogajanje v vodilni slovenski kulturni organizaciji, Slovenski matici, od začetka močnejših svetovnonazorskih trenj konec devetdesetih let 19. stoletja do prve svetovne vojne. Matica je delovala kot društvo, katerega namen je izdajanje slovenskih znanstvenih in poljudnoznanstvenih knjig. Društvo je aktivno sodelovalo pri perečih kulturnih problemih (od standardizacije slovenskega jezika in oblikovanja slovenske znanstvene terminologije do prizadevanja za slovenske srednje šole in za ustanovitev slovenskega vseučilišča). S svojim delovanjem je bila močno vpeta v družbeno okolje. Spremembe le-tega so močno odmevale in se odražale v Slovenski matici, predvsem po razpadu politične sloge ter postopnem ločevanju duhov. Argumente so zamenjala svetovnonazorsko ter politično zaznamovana stališča. Posebej je bilo to izrazito ob tiskanju Štrekljevih Narodnih pesmi in proslavi 400. obletnice rojstva Primoža Trubarja.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/15122
  • dcterms:title
   • Idejnopolitični spori v Slovenski matici od konca 19. stoletja do prve svetovne vojne
  • dcterms:creator
   • Željko Oset
  • dcterms:subject
   • Slovenija
   • kultura
   • Slovenska matica
   • kulturni boj
   • politizacija kulturnih društev
   • Fran Levec
   • Fran Ilešič
   • Primož Trubar
   • Karel Štrekelj
   • Slovenia
   • culture
   • Slovenska matica organisation
   • politics
   • cultural struggle
   • politicisation of cultural societies
   • Fran Levec
   • Fran Ilešič
   • Primož Trubar
   • Karel Štrekelj
  • dcterms:abstract
   • Članek analizira napeto dogajanje v vodilni slovenski kulturni organizaciji, Slovenski matici, od začetka močnejših svetovnonazorskih trenj konec devetdesetih let 19. stoletja do prve svetovne vojne. Matica je delovala kot društvo, katerega namen je izdajanje slovenskih znanstvenih in poljudnoznanstvenih knjig. Društvo je aktivno sodelovalo pri perečih kulturnih problemih (od standardizacije slovenskega jezika in oblikovanja slovenske znanstvene terminologije do prizadevanja za slovenske srednje šole in za ustanovitev slovenskega vseučilišča). S svojim delovanjem je bila močno vpeta v družbeno okolje. Spremembe le-tega so močno odmevale in se odražale v Slovenski matici, predvsem po razpadu politične sloge ter postopnem ločevanju duhov. Argumente so zamenjala svetovnonazorsko ter politično zaznamovana stališča. Posebej je bilo to izrazito ob tiskanju Štrekljevih Narodnih pesmi in proslavi 400. obletnice rojstva Primoža Trubarja.
   • In the following article the author analyses the tense developments in Slovenska matica, the leading Slovenian cultural organisation, in the time of stronger ideological clashes from the end of the 1890s until World War I. Slovenska matica operated as a Society whose intention was to publish Slovenian scientific and popular scientific books. The Society was actively involved in the pressing cultural problems (from the standardisation of the Slovenian language and the establishment of Slovenian scientific terminology to the efforts to ensure Slovenian secondary schools and found a Slovenian university). With its activities it was strongly integrated into the social environment, thus the changes in the society, especially after the dissolution of the political unity and the gradual separation of spirits, resounded strongly and had significant influence on the Slovenska matica organisation. The argumentation was replaced by ideologically and politically marked standpoints. That was especially distinctive during the publishing of Štrekelj's collection of Slovenian folk songs and the celebration of the 400th anniversary of Primož Trubar's birth.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Zdenko Čepič (odg. ur.)
   • Damijan Guštin (gl. ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:15122
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf