SIovene-American Women Writers and Poets in the 1930s: Between Literature and Social Engagement

Avtor(ji): Milanič, Irena
Jezik: angleški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2003
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
Soavtor(ji): Marjan Drnovšek (ur.)


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/15088
  • dcterms:title
   • SIovene-American Women Writers and Poets in the 1930s: Between Literature and Social Engagement
  • dcterms:alternative
   • Slovenskoameriške pisateljice in pesnice v tridesetih letih 20. stoletja med literaturo in družbeno angažiranostjo
  • dcterms:creator
   • Irena Milanič
  • dcterms:subject
   • slovenske izseljenke
   • družbena vloga
   • literarno ustvarjanje
   • Združene države Amerike
   • Slovene emigrant women
   • social role
   • literary creativity
   • United States of America
  • dcterms:abstract
   • In the 1930s the United States were caught in the Great Depression, but for the Slovene community in America these were also the years of a great cultural productivity partially fueled by the women writers and poets of the SNPJ (Slovene National Benefit Society). Katka Zupančič , Anna Praček Krasna and Mary Jugg were the majo r contributors of the SNPJ youth magazine Mladinski list-Juvenile. These women were also active as teachers of the Slovene language, lecturers, youth clubs organizers and advocates for women’s rights. This study demonstrates a substantial difference in understanding the woman’s role in side the community. Anna Praček Krasna did not dare to challenge woman’s traditional role in society and she accepted her role as a mother and wife rather than an independent worker. Mary Jugg eventually challenged these assumptions held not only by the immigrant community but also by the larger American society.
   • V tridesetih letih 20. stoletja, ko je v ZDA vladala ena najhujših gospodarskih kriz, so slovensko ameriške naselbine doživljale kulturni razcvet, v katerega so se uspešno vključile tudi nekatere ženske, ki so bile aktivne članice Slovenske narodne podporne jednote. Katka Zupančič, Anna Praček Krasna in Mary Jugg so bile glavne dopisovalke Mladinskega lista Juvenile in hkrati učiteljice slovenskega jezika, predavateljice ali organizatorke mladinskih krožkov. V svojih člankih so se ukvarjale tudi z ženskim vprašanjem. Med tem ko je Anna Praček videla žensko predvsem kot razumevajočo ženo in trpečo mater, ne pa kot neodvisno delavko, je Mary Jugg s svojimi članki izpodbijala tradicionalno vlogo ženske v družbi in udrihala tako po svojih socialističnih sopotnikih kot po širši ameriški družbi.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Marjan Drnovšek (ur.)
  • dcterms:date
   • 2003
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:15060
  • dcterms:language
   • eng
  • dcterms:isPartOf