Zgodbe slovenskih žensk iz Amerike

Jezik: angleški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2003
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
Soavtor(ji): Marjan Drnovšek (ur.)


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/15086
  • dcterms:title
   • Zgodbe slovenskih žensk iz Amerike
  • dcterms:alternative
   • Slovenian Women’s Stories from America
  • dcterms:creator
   • Mirjam Milharčič Hladnik
  • dcterms:subject
   • slovenske izseljenke
   • družbena vloga
   • Združene države Amerike
   • Slovene emigrant women
   • social role
   • United States of America
  • dcterms:description
   • The fifty-seven stories recorded as part of this oral history project so far, confirm that the woman’s role in preserving the cultural heritage among Slovenian immigrants is extremely important both on the public as well as private level. Women are the activists in the Slovenian community , church and organisations; they are m embers of th e singing , dancing and theater groups; they work in countless volounteer projects. But because an important part of the cultural heritage is preserved at home and in the kitchen, traditionally the woman’s domain, the woman’s role is wider and its impact on the identity of the family members crucial. As a home maker the woman spends more time at home than her husband even if she is employed; she looks after children; she uses the Slovenian language at least when referring to food; she prepares regularly or at least occassionally Slovenian dishes; she celebrates Slovenian holidays and adds something Slovenian to the celebrations of the American ones; she talks about the people of the same origin and maintains correspondence with the family and friends in Slovenia.
  • dcterms:abstract
   • Sedeminpetdeset zgodb, ki so bile dokumentirane v okviru tega projekta oralne zgodovine do zdaj potrjujejo, da je vloga žensk pri ohranjanju kulturne dediščine med slovenskimi izseljenci izjemno pomembna tako na javni kot zasebni ravni. So aktivistke v slovenskih skupnosti , cerkvah in organizacijah; so članice pevskih, plesnih in dramskih skupin; delujejo v neštetih prostovoljnih akcijah. Ker se pomemben del kulturne dediščine ohranja doma in v kuhinji, ki so priviligirani prostori žensk, pa je ženska vloga širša in njen vpliv na identiteto družinskih članov ključen. Ženska preživi več časa doma kot mož, tudi če je zaposlena; skrbi za otroke; uporablja slovenski jezik vsaj takrat, ko govori o hrani; redno ali občasno pripravlja slovenske jedi; praznuje slovenske praznike in doda nekaj slovenskega tudi k praznovanjem ameriških; pripoveduje o ljudeh enakega porekla in ohranja stike z družino in prijatelji v Sloveniji.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Marjan Drnovšek (ur.)
  • dcterms:date
   • 2003
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:15060
  • dcterms:language
   • eng
  • dcterms:isPartOf