Ženske v manjšinskih skupnostih: Pomen in vloga žensk za ohranjanje kulturnega izročila

Okrogla miza, Ljubljana 19. junij 2002

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2002
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
Soavtor(ji): Marija Jurić Pahor, Inga Miklavčič Brezigar, Irene Mislej, Aleksej Kalc, Mojca Ramšak, Marjetka Golež Kaučič, Mirjam Milharčič Hladnik, Barbara Verlič Christensen, Leopoldina Plut Pregelj, Milena Domjan, Marjan Drnovšek, Jernej Mlekuž, Daša Koprivec


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/15076
  • dcterms:title
   • Ženske v manjšinskih skupnostih: Pomen in vloga žensk za ohranjanje kulturnega izročila
   • Okrogla miza, Ljubljana 19. junij 2002
  • dcterms:alternative
   • Women in Minority Communities: The Significance and the Role of Women in Preserving Cultural Tradition
   • A Round Table, Ljubljana, 19 June 2002
  • dcterms:creator
   • Marina Lukšič Hacin
  • dcterms:subject
   • slovenske izseljenke
   • družbena vloga
   • Slovene emigrant women
   • social role
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Marija Jurić Pahor
   • Inga Miklavčič Brezigar
   • Irene Mislej
   • Aleksej Kalc
   • Mojca Ramšak
   • Marjetka Golež Kaučič
   • Mirjam Milharčič Hladnik
   • Barbara Verlič Christensen
   • Leopoldina Plut Pregelj
   • Milena Domjan
   • Marjan Drnovšek
   • Jernej Mlekuž
   • Daša Koprivec
  • dcterms:date
   • 2002
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:15059
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf