Ali migracije spreminjajo nacionalne trge delovne sile v Evropski skupnosti?

Jezik: angleški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2002
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
Soavtor(ji): Marjan drnovšek (ur.)


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/15070
  • dcterms:title
   • Ali migracije spreminjajo nacionalne trge delovne sile v Evropski skupnosti?
  • dcterms:alternative
   • Are Migrations Revolving National Labor Markets of European Union?
  • dcterms:creator
   • Barbara Verlič Christensen
  • dcterms:subject
   • Evropska unija
   • trg delovne sile
   • migracije
   • European Union
   • labour market
   • migrations
  • dcterms:abstract
   • Most of the recent migration flows towards EU are not economic. These latest migrations are challenging the persisting problems of high unemployment within EU countries as such and among im migrant’s population in particular. Labor markets are in a transformation process, where future needs may be structurally over or underestimated. Limited immigrants possibilities to integrate into EU labor market, instead of the national ones, foster the existent abortive local integration models. It looks like national labor markets promote a demand side but fail to include a supply one.
   • Vse večji delež imigrantskih prilivov v države članice EU v devetdesetih letih zajemajo posamezniki, ki ne prihajajo na poziv delodajalcev. Ob koncu leta 2001 se ocene deleža tistih, ki se priseljujejo na osnovi pravic družinskega združevanja, begunstva ali pridobijo status bivanja iz humanitarnih razlogov, giblje med 60-80 % v posameznih državah. Mnogi med njimi ne pridobijo kmalu dovoljenja za delo, imajo težave z učenjem jezika ter priznavanjem izobrazbe ali pa dela ne iščejo. Takšen imigrantski trend izziva nacionalne vlade pri reševanju problemov relativno visokih in vztrajajočih stopenj brezposelnosti.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Marjan drnovšek (ur.)
  • dcterms:date
   • 2002
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:15059
  • dcterms:language
   • eng
  • dcterms:isPartOf