Dve domovini, 2005, št. 22

Jezik: slovenski / angleški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2005
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
Soavtor(ji): Marjan Drnovšek (ur.), Cveta Puncer (prev.), Mija Mravlja (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Barbara Friehs: Immigrant children in Austrian schools
 • Geri Smyth: Multilingual conferencing: one city’s response to educating pupils from asylum seeking families
 • Mojca Peček: Is primary school in Slovenia just and fair: the case of migrant children from former Yugoslavia
 • Irena Lesar: The response of Slovenian teachers to the migrant children from former Yugoslavia
 • Lidija Dimkovska: Književnost priseljencev v Sloveniji - njene značilnosti in položaj v slovenski kulturi
 • Maruša Mugerli: Slovenski prevodi literarnih del priseljenskih avtorjev po letu 1990
 • Saška Štumberger: Slovenski selitveni tokovi v Nemčijo in spreminjanje vloge slovenščine
 • Kristina Toplak: Umetniška ustvarjalnost migrantov: primer Slovencev v Nemčiji
 • Marina Lukšič Hacin: Migracijska situacija v Evropi po drugi svetovni vojni in postopna (politična) usklajevanja med članicami EGS (EU)
 • Maša Mikola: Meje multikulturne komunikacije: etnično-simbolne reprezentacije v avstralskem prostoru
 • Mirjam Milharčič Hladnik: Subjektivna realnost migracijskih procesov: brati, poslušati in razumeti migrantske izkušnje
 • Irena Gantar Godina: Slovenski izobraženci iz Prage na Hrvaško
 • Janja Žitnik: Mihael Kuzmič: (1942-2005)
 • Jure Gombač: Milan Mesić, Međunarodne migracije. Tokovi i teorije, Societas, Zagreb 2002, 406 str.
 • Mirjam Milharčič Hladnik: Abdelmalek Sayad, The suffering of the immigrant, Polity Press, Cambridge, 2004
 • Jernej Mlekuž: Leksikon YU mitologije (ur. Iris Adrić, Vladimir Arsenijević in Đorđe Matić), Rende in Postscriptum, 2004, 463 str.