Dve domovini, 2004, št. 20

Jezik: slovenski / angleški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2004
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
Soavtor(ji): Marjan Drnovšek (ur.), Cveta Puncer (prev.), Mija Mravlja (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Jernej Mlekuž: Reintegracija izseljencev in njihovih potomcev, ki so se vrnili v Slovenijo po letu 1990, uvodnik
 • Marina Lukšič Hacin: Vračanje Slovencev iz Argentine
 • Kristina Toplak: »Dobrodošli doma?« Vračanje slovenskih izseljencev v Republiko Slovenijo
 • Jernej Mlekuž: Odnos Republike Slovenije do vračanja izseljencev in njihovih potomcev
 • Irena Gantar Godina: Slovenski izobraženci na Hrvaškem od 1850 do 1860
 • Irena Avsenik Nabergoj: Ivan Cankar med domovino in tujino
 • Marjan Drnovšek: Osebno in javno v izseljenski korespondenci
 • Aleksej Kalc: Pisma in magnetofonski trakovi kot komunikacijska sredstva in viri za preučevanje izseljevanja: primer tržaške družine v Avstraliji
 • Jernej Mlekuž: Kaj, kako in mogoče še zakaj so tako pisali o izseljevanju in izseljencih iz Beneške Slovenije v časniku Matajur v letih 1951-1960, What, How and Maybe Why They Wrote so About Emigration and Emigrants from Venetian Slovenia in the Newspaper Matajur in the Years 1951-1960
 • Mojca Peček: Od zahteve po odrekanju materinščini do cenjenja dvojezičnosti: šolski sistem v Avstraliji
 • Mirjam Milharčič Hladnik: Šolske izkušnje v multikulturnem okolju Združenih držav Amerike skozi zgodbe slovenskih priseljenk
 • Zvone Žigon: Slovenska misijonarka pri lnuitih
 • Maša Mikola: Transformacija etničnosti: premik k javnemu izražanju simbolne etnične identitete
 • Ksenija Vesenjak: Slovenci na avstralski Tasmaniji
 • Janja Žitnik: Seja "Multikulturalizem in globalizacija" na svetovnem sociološkem kongresu, Peking, 10. julij 2004
 • Rana Cakirerk: Workshop on common European Migration Policy, Katholieke Universiteit Leuven, 20-21 November 2003
 • Sebastian Sticher: Wenig Exponate, aber die sind anschaulich: Darmstädter Studenten besuchen Schau im Historischen Museum: "Guter Überblick zur Migrationsgeschichte"
 • Janja Žitnik: Dan Shiffman, Rooting multiculturalism: the work of Louis Adamic, 2003
 • Jernej Mlekuž: Oto Luthar, Breda Luthar, Tanja Petrović, Zora Stančič, Irena Šumi, Nemirna srca - Restless hearts, Založba ZRC, ZRC SAZU (zbirka Moj zvezek), Ljubljana, 2004