Dve domovini, 2004, št. 19

Jezik: slovenski / angleški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2004
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
Soavtor(ji): Marjan Drnovšek (ur.), Cveta Puncer (prev.), Mija Mravlja (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Peter Graf: Migration as a Change of Cultural Relations by a New Language Map
 • Zvone Žigon: Preservation of Ethnic ldentity among Slovenian Emigrants in the Era of GlobaIization
 • Sladja Blazan: The Immigrant is Dead, Long Live the Immigrant: The East European Transmigrant in Contemporary American Literature
 • Susan C. Ziehl: Globalization, Migration and Family Diversity
 • Ada Aharoni: The Necessity of a New Multicultural Peace Culture
 • Janja Žitnik: Multiculturalism and Globalization: A Comment
 • Marina Lukšič Hacin: Konceptualne dileme v razpravah o multikulturalizmu in globalizaciji
 • Mirjam Milharčič Hladnik: Ohranjanje etnične identitete in tradicije med slovenskimi izseljenci in njihovimi potomci v Združenih državah Amerike
 • Jernej Mlekuž: Izbrani vidiki zaposlovanja beneških deklet v gospodinjstvih italijanskih mest: tiha, grenko-sladka, nikoli povsem izrečena in slišana ljubezen
 • Irena Gantar Godina: Slovenski intelektualci - izseljenci na Hrvaškem: Jernej Francelj (1821-1889)
 • Aleš Gabrič: How the Culture of the Slovene Emigrants was Received in Slovenia
 • Breda Čebulj Sajko: Etnologija in povratništvo
 • Venčeslav Šprager: Fremde zwischen Integration und Assimilation
 • Aleksej Kalc: Angiolina Arru - Joseph Ehmer - Franco Ramella (ur.), Migrazioni, “Quaderni storici”, 106, XXX I/I, april 2001, Bologna 2001.
 • Mirjam Hladnik Milharčič: Barbara Ehrenreich and Arlie Russell Hochschild (ur.) Global Woman: nannies, maids, and sex workers in the new economy, Metropolitan Books, Henry Holt and Company, New York 2002, 328 str.
 • Jernej Mlekuž: Barbara Verlič Christensen, Evropa v precepu med svobodo in omejitvami migracij, Fakulteta za družbene vede (knjižna zbirka Profesija), Ljubljana, 2002, 222 str.
 • Janja Žitnik: Anna Valencic, Petunia en un cebollar, RIL editores, Santiago de Chile, 2002, 108 str.