Dve domovini, 2003, št. 18

Jezik: slovenski / angleški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2003
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
Soavtor(ji): Marjan Drnovšek (ur.), Cveta Punce (prev.), Mija Mravlja (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Andrej Vovko: Pomembnejši slovenski biografski prispevki o misijonarju in izseljenskem duhovniku Francu Pircu
 • Stane Granda: Gospodarske razmere na Kranjskem v Pirčevem času
 • Bogdan Kolar: Izvirne poteze delovanja misijonarja Franca Pirca
 • Majda Kodrič: Franc Pirc in nastanek prvih slovenskih naselbin v Združenih državah Amerike
 • Marjan Drnovšek: Pismo Apolonije Noč od Sv. Jožefa / St. Joseph, Minnesota (1855)
 • Marjeta Humar: Pirčeva strokovna, literarna in dopisovalna slovenščina
 • Marina Lukšič Hacin: Vloga izseljenk za ohranjanje nacionalne identitete v kontekstih, ki jih konstituirajo patriarhalni odnosi in spolna dihotomija
 • Mirjam Milharčič HIadnik: From Slovenia to America - the footsteps through time in Slovenia women's auto/biographical books
 • Irena Gantar Godina: Izseljevanje slovenskih intelektualcev na Hrvaško do leta 1848
 • Kristina Toplak: Umetniška šola Slovenske kulturne akcije
 • Catalina Banko / Pablo Mouzakis: Slovene Immigration to Argentina in the Inter-war Period
 • Bernarda Zubrzycki / Marta Maffia: Polish Migratory Groups and their Descendants in the Province of Buenos Aires, Argentina
 • Jurij Zalokar: O multikulturi in pomenu različnosti narodov, jezikov in kultur
 • Ksenija Batič: »Domovina je tu in domovina je tam». Raziskava med primorskimi izseljenci o njihovi vrnitvi v Slovenijo
 • Rozina Švent: Stoletnica rojstva dr. Tineta Debeljaka: (1903-1989)
 • Daša Hribar: O razstavi "La immigración Eslovena en Argentina" : (slovenski priseljenci v Argentini)
 • Jernej Mlekuž: Poročilo o okroglih mizah - izpeljanih v okviru mednarodnega projekta Migration and Intercultural Relations: Challenge for European Schools Today
 • Janja Žitnik: Letna konferenca Mednarodnega združenja AEMI in izid njegove novoustanovljene revije
 • Marjan Drnovšek: "Reading the emigrant letter: innovative approaches & interpretations"
 • Marjan Drnovšek: Vrhniški razgledi, 4. Vrhnika: Muzejsko društvo Vrhnika, 2003, 176 str.
 • Jernej Mlekuž: Zvone Žigon, Izzivi drugačnosti: Slovenci v Afriki in na Arabskem polotoku, Založba ZRC, ZRC SAZU (migracije 3), Ljubljana, 2003, 152 str.
 • Jernej Mlekuž: Uršula Lipovec Čebron (ur.), V zoni prebežništva: antropološke raziskave prebežnikov v Sloveniji, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 2002, 232 str.
 • Marija Jurič Pahor: Dopolnilo