Dve domovini, 2003, št. 17

Jezik: slovenski / angleški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2003
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
Soavtor(ji): Marjan Drnovšek (ur.), Cveta Puncer (prev.), Mija Mravlja (lekt.), Marjeta Humar (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Michael M. Pomedli: The Ojibwa and Bishop Frederick Baraga: Mutual Influences through the Confessional
 • Marjan Drnovšek: Emigration of Slovene Women: A Short Historical View
 • Mirjam Milharčič Hladnik: Slovenian Women’s Stories from America
 • Irena Milanič: SIovene-American Women Writers and Poets in the 1930s: Between Literature and Social Engagement
 • Jernej Mlekuž: »Mali« prispevek k vprašanjem »povratništva«: življenjski pripovedi migrantov povratnikov iz Beneške Slovenije - potovanji brez vrnitve?
 • Marija Jurič Pahor: “Coming out” manjšinskih žensk
 • Breda Čebulj Sajko: Dnevi Inštituta za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU Ljubljana, 14. - 18. oktober 2002, »Znana in neznana likovna ustvarjalnost slovenskih umetnikov v izseljenstvu«, okrogla miza , Ljubljana, 16. oktober 2002
 • Irene Mislej: Znana in neznana likovna ustvarjalnost slovenskih umetnikov v izseljenstvu (diskusijski prispevki)
 • Nataša Škof: Kdo in kaj sem?, Predavanje 15. 10. 2002
 • Tamara Burmicki: Vpliv okolja na likovno govorico umetnikov, Predavanje 18. 10. 2002
 • Rozalija Knez: Šavrinka na Švedskem, Predavanje 17. 10. 2002
 • Mirjam Milharčič Hladnik: Volitve najlepših mladenk Slovenske narodne podporne jednote (SNPJ) v ZDA: opomba k naslovnici
 • Joe Valenčič: Seznam najlepših mladenk SNPJ v ZDA
 • Kristina Toplak: Ejti Štih - slike in objekti, Poročilo o razstavi, Umetnostna galerija Maribor 22. 10. - 8. 12. 2002; Mestna galerija Ljubljana 20. 1. - 9. 2. 2003
 • Marjan Drnovšek: Razmišljanja ob knjigi Aleksa Kalca: Poti in usode. Selitvene izkušnje Slovencev z zahodne meje.
 • Mirjam Milharčič Hladnik: Floya Anthias, Gabriella Lazaridis, Gender and Migration in Southern Europe. Womenon the Move, Berg, Oxford and New York, 2000, 263 str.