Dve domovini, 2002, št. 16

Jezik: slovenski / angleški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2002
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
Soavtor(ji): Marjan Drnovšek (ur.), Cveta Puncer (prev.), Mija Mravlja (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Irena Gantar Godina: Josip Vuga, slovenski znanstvenik v Čeških Budejovicah
 • Marjan Drnovšek: The Standpoint of the Communist Party of Slovenia towards the Political Emigration up to 1991
 • Teja Pribac: Bert Pribac’s Spiritual Development as Reflected in His Poetry
 • Barbara Verlič Christensen: Ali migracije spreminjajo nacionalne trge delovne sile v Evropski skupnosti?
 • Sanja Čikić: Povezovanje Slovencev po svetu s pomočjo interneta: vzpostavljanje virtualnih etničnih skupnosti
 • Zvone Žigon: Slovenci v Afriki in na Arabskem polotoku
 • Marjan Drnovšek: Odnos Slovencev do izseljencev, nekoč in danes, Okrogla miza, Ljubljana, 4. junija 2002
 • Marina Lukšič Hacin: Ženske v manjšinskih skupnostih: Pomen in vloga žensk za ohranjanje kulturnega izročila, Okrogla miza, Ljubljana 19. junij 2002
 • Tine Kurent: Titovo pismo in pismo slovenskih partizanov z Visa Louisu Adamiču
 • Tine Kurent: Zastave društev »Lunder Adamič« SSPZ v ZDA
 • Tine Kurent: Sonetni venec in slavilna pesem v spomin na Louisa Adamiča
 • Venceslav Šprager: Priseljenski pisatelji v Nemčiji: Ustvarjalna motivacija
 • Janja Žitnik: Dvajset let Inštituta za slovensko izseljenstvo
 • Dean Ceglar: Slovensko izseljenstvo ( zbornik ob 50-letnici Slovenske izseljenske matice), več avtorjev; mag, Milica Trebše Štolfa (glavna urednica), red. prof. dr. Matjaž Klemenčič (odgovorni urednik), Združenje Slovenska izseljenska matica, Ljubljana 2001, 375 str.
 • Marina Lukšič Hacin: Marija Jurič Pahor, Narod, identiteta, spol, ZTT EST, Trst 2000, 411 str.
 • Jernej Mlekuž: Paul Boyle, Keith Halfacree in Vaughan Robison, Exploring Conteporary Migration, Harlow, Longman, 1988, 282 str.
 • Marjan Drnovšek: Bad adn: Jean Vodaine, Tolminski muzej & Pilonova galerija v Ajdovščini (ur. Irene Mislej), 2002, 75 str.