Prispevki za novejšo zgodovino, 1991, št. 2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1991
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Dušan Nećak: Hallsteinova doktrina in Jugoslavija
 • Jože Prinčič: Nacionalizacija industrijskih in rudarskih podjetij v Sloveniji v letu 1946
 • Vida Deželak Barič: Organiziranost Komunistične partije Slovenije na Dolenjskem in Notranjskem v letih 1941-1943
 • Jože Pirjevec: Ocene in poročila, Milica Kacin-Wohinz: Prvi antifašizem v Evropi
 • Lojz Tršan: Izvajanje Dolomitske izjave v Ljubljani, Implementation of the Dolomite Declaration in Ljubljana
 • Janko Pleterski: Opozorila in opomba k posvetu o dr. Antonu Korošcu
 • Lilijana Trampuž: Ocene in poročila, Razprava o nacionalnem vprašanju v KPJ leta 1923, Dokumenti o oblikovanju federativnega nacionalnega programa KPJ
 • Damijan Guštin: Ocene in poročila, Tone Ferenc, Ljudska oblast na Slovenskem 1941-1945, 3, Mi volimo
 • Jasna Fischer: Ocene in poročila, Slovenski upor 1941 - Osvobodilna fronta slovenskega naroda pred pol stoletja
 • Vida Deželak Barič: Ocene in poročila, Mihajlo Ogrizović, Marksističko obrazovanje partijskih kadrova u NOB
 • Marjeta Čampa: Ocene in poročila, Pavle Šosberger, Novosadski Jevreji
 • Zdenko Čepič: Ocene in poročila, Dachauski procesi (Raziskovalno poročilo z dokumenti)
 • Andreja Rihter: Ocene in poročila, Po sili vojak (nasilna mobilizacija Slovencev v nemško vojsko - okupatorjev zločin)
 • Nataša Kandus: Bibliografija delavcev Inštituta za novejšo zgodovino za leto 1990