Zgodovinski časopis, 2009, št. 3-4

Jezik: slovenski / angleški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev, Ljubljana
Soavtor(ji): Peter Štih (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Klemen Jelinčič Boeta: Jews of Medieval »Slovenia« until the expulsions of 1496–1515
 • Klemen Pust: Beneška protiobveščevalna dejavnost in signalna organizacija na območju vzhodnega Jadrana v letu 1499
 • Jasna Fischer: Ruski vojni ujetniki na ozemlju Republike Slovenije 1914–1918
 • Bojan Balkovec: Kandidati na volitvah v narodno skupščino v medvojni Jugoslaviji
 • Ana Cergol: Evgenika na Slovenskem v perspektivi spola
 • Vladislav B. Sotirovic: Večstrankarske volitve v Srbiji leta 1990
 • Bojan Godeša: Revizija in odpiranje novih obzorij – priložnost za »drugačno« zgodovino?
 • Peter Štih: Knjiga zamujene priložnosti, Darko Darovec, Kratka zgodovina Istre, Založba Annales, Koper 2008, 306 str.
 • Peter Mikša: Jugoslavija v času. Devetdeset let od nastanka prve jugoslovanske države
 • Peter Štih: Miha Kosi, Zgodnja zgodovina srednjeveških mest na Slovenskem. Primerjalna študija o neagrarnih naselbinskih središčih od zgodnjega srednjega veka do 13. stoletja. Ljubljana : Založba ZRC , 2009. 176 strani. (Thesaurus memoriae Opuscula ; 1)
 • Peter Štih: Frank G. Hirschmann, Die Stadt im Mittelalter. München : Oldenbourg Verlag, 2009. 146 strani. (Enzyklopädie deutscher Geschichte ; 84)
 • Ignacij Voje: Darja Mihelič, Piranske notarske knjige-fragmenti (1289–1305). Peti zvezek. Ljubljana : Založba ZRC , 2009. 239 strani. (Thesaurus memoriae. Fontes ; 4)
 • Ignacij Voje: Seraphinus Maria Cerva, Prolegomena in sacram metropolim Ragusinam. Editio princeps (ur. Relja Saferović). Zagreb : HA ZU, Dubrovnik : Zavod za povijesne znanosti, 2008. 592 strani. (Monumenta historica Ragusina ; 8)
 • Dragica Čeč: Acta Histriae, let. 16. Koper : Založba Annales, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 2008. 1–2: Plemstvo v obalnih mestih in beneška in osmanska prisotnost na Jadranu v zgodnjem novem veku; 3: 150 let Južne železnice; 4: Interpreti k
 • Branko Marušič: Viljenka Škorjanec, Osimski pogajalski proces. I. del: Uvodna sinteza pogajanj ; II. del: Diplomatska pogajanja 1973–1974. Ljubljana : Arhivsko društvo Slovenije, 2006. 270 strani. (Viri ; 23); Viljenka Škorjanec, Osimski pogajalski proces. III. del: Od S
 • Žarko Lazarević: Jurij Fikfak, Jože Prinčič, Jeffrey David Turk (ur.), Biti direktor v času socializma: med idejami in praksami. Ljubljana : Založba ZRC , ZRC SA ZU, 2008. 280 strani. (Opera ethnologica Slovenica)