Represija med 2. svetovno vojno in v povojnem obdobju v Sloveniji in v sosednjih državah

Ljubljana, 7. 11. 2012

Jezik: slovenski / hrvaški / srbski
Vrsta gradiva: Video
Leto: 2012
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary History
Posamezni prispevki:
 • Kaja Širok / Damijan Guštin / Ljubo Bavcon: Otvoritveni nagovor, Spoznanja zgodovine - nauk za boljše razumevanje ali sredstvo za politično obračunavanje?
 • Aleš Gabrič: Totalitarizem in Slovenija ali zakaj za Slovenijo ni ustrezna terminologija, ki jo uporabljajo v tuji strokovni literaturi?
 • Boris Mlakar: Poglavitne oblike in razsežnosti represije v povojni Evropi
 • Christian Promitzer: Represija nacističnega režima nad Slovenci na avstrijskem Štajerskem 1938–1941
 • Damijan Guštin: »Pobija se premalo« : vloga represije v uvajanju in vzdrževanju okupacijskega »novega reda« na Slovenskem 1941–1945
 • Renato Podberšič: Represija nad nasprotniki revolucije na Primorskem
 • Andrej Pančur: Represija nad judovskim prebivalstvom okupiranih ozemelj Slovenije med drugo svetovno vojno
 • Vida Deželak Barič: Posledice represije: smrtne žrtve druge svetovne vojne in zaradi nje na Slovenskem, Consequences of Repression: Fatalities during World War II and Deaths Caused by It in Slovenia
 • Nevenka Troha: Razmislek o usmrtitvah
 • Dušan Nećak: Posebnosti obračuna z »Nemci« na Slovenskem
 • Vladimir Geiger: Represija nad pripadnicima njemačke manjine u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Vojvodini, 1944.–1948.
 • Attila Kovács: Represija v Prekmurju med drugo svetovno vojno in v povojnem obdobju – primer internacije v Sárvár in Hrastovec
 • Darko Dukovski: Represija, zločini i nezakonitosti vojnih i civilnih organa vlasti u hrvatskom dijelu Istre 1945.–1950.
 • Raoul Pupo: Eksodus iz cone B Svobodnega tržaškega ozemlja (1945–1958)
 • Avguštin Malle: Avstrijski in britanski varnostni organi in njihov odnos do koroških Slovencev v prvih povojnih letih
 • Gorazd Bajc: Pogledi zahodnih zaveznikov na nasilje v Jugoslaviji med drugo svetovno vojno in v prvem povojnem obdobju
 • Katalin Munda Hirnök: Represija nad Slovenci v Porabju v času Rákosijevega režima (1948–1956)
 • Zdenko Radelić: Represija na Hrvaškem v času po 2. svetovni vojni
 • Nataša Milićević: Inteligencija u Srbiji između revolucionarne represije i društvene integracije 1944–1950
 • Žiga Koncilija: Posameznik v primežu treh različnih represivnih aparatov : Ivan Ranzinger in njegova življenjska pot
 • Zdenko Čepič: Zločin in kazen
 • Razprave prvi dan
 • Razprave drugi dan
 • Represija med 2. svetovno vojno in v povojnem obdobju v Sloveniji in v sosednjih državah, vabilo in povzetki