Ameriški tisk in Trst spomladi 1945 - konec nekega zavezništva

Avtor(ji): Kristen, Samo
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1990
Ključne besede: druga svetovna vojna, Trst, NOB
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Vasilij Melik (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Izhodišče prikazu predstavlja reprezentativen izbor sestavkov iz listov »New York Times«, »Time«, »The Nation« in »New Republic«. Naznačene so tudi osnovne značilnosti britanskega in sovjetskega poročanja o krizi. Drugače kot britanski tisk, ki je tržaški spor prikazoval pretežno z narodnostnega vidika in pri tem nekoliko zapostavil ideološko dimenzijo, je ameriški tisk že maja 1945 opozarjal na dejstvo, da spor okrog Trsta ni le običajen ozemeljski disput, ampak prvi lokalni test v globalnem merjenju moči med Vzhodom in Zahodom. Na »modus informandi« ameriškega tiska je vplivalo tudi dejstvo, da je bilo poročanje o tržaški krizi vse do konca maja 1945 podvrženo ukrepom najbolj rigorozne vojaške in politične cenzure, kar so jih zavezniki uveljavili na področju Italije.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/14100
  • dcterms:title
   • Ameriški tisk in Trst spomladi 1945 - konec nekega zavezništva
  • dcterms:creator
   • Samo Kristen
  • dcterms:subject
   • druga svetovna vojna
   • Trst
   • NOB
  • dcterms:abstract
   • Considered is a representative body of articles published in the »New York Times«, »Time«, »The Nation«, and the »New Republlc« respectivelly. Also outlined are main characteristics of British and Soviet media coverage of the issue. While the British press upheld the ethnic aspect, thus subsiding ideological dimension, the American press has as early as in May 1945 pioneered the view which clearly proposed that the Trieste question was not a mere land dispute, but rather the first local-level contest of power between the East and the West. The »modus informandi« was influenced by the fact that ali reporting on Trieste events was subject to the most rigorous allied censorship ever experienced on the territory of Italy.
   • Izhodišče prikazu predstavlja reprezentativen izbor sestavkov iz listov »New York Times«, »Time«, »The Nation« in »New Republic«. Naznačene so tudi osnovne značilnosti britanskega in sovjetskega poročanja o krizi. Drugače kot britanski tisk, ki je tržaški spor prikazoval pretežno z narodnostnega vidika in pri tem nekoliko zapostavil ideološko dimenzijo, je ameriški tisk že maja 1945 opozarjal na dejstvo, da spor okrog Trsta ni le običajen ozemeljski disput, ampak prvi lokalni test v globalnem merjenju moči med Vzhodom in Zahodom. Na »modus informandi« ameriškega tiska je vplivalo tudi dejstvo, da je bilo poročanje o tržaški krizi vse do konca maja 1945 podvrženo ukrepom najbolj rigorozne vojaške in politične cenzure, kar so jih zavezniki uveljavili na področju Italije.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Vasilij Melik (odgovorni urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:135
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf