Slovenci v francoskih očeh v letih 1830-1920

Avtor(ji): Vodopivec, Peter
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1990
Ključne besede: Slovenci, Francija, Francozi, 19.st.
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Vasilij Melik (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Slovenci še nimamo podrobnejšega prikaza slovensko-francoskih stikov v 19. stoletju in prvih desetletjih 20. stoletja. Avtor tako v razpravi prvič povzema pisanje francoskih popotnikov, strokovnjakov za slovanski svet in diplomatov o Slovencih v širokem časovnem razponu od 30./40. let 19. stoletja do konca prve svetovne vojne. Iz zbranega gradiva je razvidno, da so o Slovencih vedeli nekaj več le strokovnjaki kot C. Robert, L. Leger, E. Denis, B. Auerbach, medtem ko je časopisje z »Revue des Deux Mondes« na čelu o Slovencih razmeroma malo pisalo. Zanimanje francoske diplomacije za slovensko narodno gibanje se začenja povečevati šele ob koncu 19. stoletja in se nato zlasti poveča v času prve svetovne vojne in po njej.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/14096
  • dcterms:title
   • Slovenci v francoskih očeh v letih 1830-1920
  • dcterms:creator
   • Peter Vodopivec
  • dcterms:subject
   • Slovenci
   • Francija
   • Francozi
   • 19.st.
  • dcterms:abstract
   • Slovenes have not yet a detailed survey on Slovene-French connections in the 19th and first decades of the 20th centuries. The author thus summarizes for the first time the writing of French travellers, experts for the Slavic world, and diplomats, about Slovenes in a wide space of time from the 30ies/40ies of the 19th century to the end of World War One. It is evident from the collected materlals there were few experts who knew more about Slovenes: C. Robert, L. Leger, E. Denis, B. Auerbach, while the newspapers includlng »Revue des Deux Mondes« wrote very little about Slovenes. The interest of French diplomacy for the Slovene national movement increased only at the end of the 19th century and partlcularly during World War One and after it.
   • Slovenci še nimamo podrobnejšega prikaza slovensko-francoskih stikov v 19. stoletju in prvih desetletjih 20. stoletja. Avtor tako v razpravi prvič povzema pisanje francoskih popotnikov, strokovnjakov za slovanski svet in diplomatov o Slovencih v širokem časovnem razponu od 30./40. let 19. stoletja do konca prve svetovne vojne. Iz zbranega gradiva je razvidno, da so o Slovencih vedeli nekaj več le strokovnjaki kot C. Robert, L. Leger, E. Denis, B. Auerbach, medtem ko je časopisje z »Revue des Deux Mondes« na čelu o Slovencih razmeroma malo pisalo. Zanimanje francoske diplomacije za slovensko narodno gibanje se začenja povečevati šele ob koncu 19. stoletja in se nato zlasti poveča v času prve svetovne vojne in po njej.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Vasilij Melik (odgovorni urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:135
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf