Zgodnjekrščanska cerkev v Makedoniji in njen odnos do Rima

Avtor(ji): Bratož, Rajko
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1990
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Vasilij Melik (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Avtor posreduje oris zgodnjekrščanske dobe v Makedoniji s težiščem na ozemlju današnje republike Makedonije. Posebno pozornost posveča vprašanju sv. Erazma Ohridskega, zlasti pa korespondenci številnih papežev z makedonskim prostorom, ohranjeni v zbirkah »Collectio Thessalonicensis«, »Collectio Avellana« in v zbirki pisem papeža Gregorija Velikega. Končno pojasni še pomen zadnjih omemb makedonskih škofov na cerkvenih zborih v letih 681 in 692, slabo stoletje potem, ko je zgodnjekrščanska cerkev v večjem delu Makedonije zaradi slovanskih vpadov propadla.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/14095
  • dcterms:title
   • Zgodnjekrščanska cerkev v Makedoniji in njen odnos do Rima
  • dcterms:creator
   • Rajko Bratož
  • dcterms:subject
   • zgodnja krščanska cerkev
   • Makedonija
   • 2./8. st.
   • Sveti sedež
   • Vatikan
  • dcterms:abstract
   • The author gives a picture of the Early-Christian period in Macedonia with stress on the territory of the nowadays republic Macedonia. He pays special attention to the question of St. Erasmus of Ohrid and particularly to the correspondence of numerous popes with Macedonian space, preserved in collections »Collectio Thessalo-nicensis«, »Collectio Avellana« and in the collection of letters of the pope Gregory the great. In the end he explains the significance of the last mentionings of Macedonian bishops at church councils in the years 681 and 692, a century after the decay of the Early-Christian church in the major part of Macedonia due to Slavic incrusions.
   • Avtor posreduje oris zgodnjekrščanske dobe v Makedoniji s težiščem na ozemlju današnje republike Makedonije. Posebno pozornost posveča vprašanju sv. Erazma Ohridskega, zlasti pa korespondenci številnih papežev z makedonskim prostorom, ohranjeni v zbirkah »Collectio Thessalonicensis«, »Collectio Avellana« in v zbirki pisem papeža Gregorija Velikega. Končno pojasni še pomen zadnjih omemb makedonskih škofov na cerkvenih zborih v letih 681 in 692, slabo stoletje potem, ko je zgodnjekrščanska cerkev v večjem delu Makedonije zaradi slovanskih vpadov propadla.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Vasilij Melik (odgovorni urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:135
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf