Prispevki za novejšo zgodovino, 1991, št. 1

Življenje in delo dr. Antona Korošca

Razprave s simpozija v Mariboru 13. decembra 1990

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1991
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Franc Rozman: Uvodne besede
 • Feliks J. Bister: Življenje in delo Antona Korošca do prve svetovne vojne
 • Walter Lukan: Politično delovanje Antona Korošca med prvo svetovno vojno - kratek oris
 • Janko Prunk: Politični profil in delo dr. Antona Korošca v prvi Jugoslaviji
 • Momčilo Zečević: Neki pogledi u Srbiji na političku delatnost dr. Antona Korošca 1918-1940
 • Janez Juhant: Odnos škofa Jegliča do politika in duhovnika Korošca
 • France Filipič: Dr. Anton Korošec in marksisti
 • Stanko Ojnik: Dr. Anton Korošec in status Visoke bogoslovne šole v Mariboru
 • Ivan Štuhec: Odgovor dr. Antona Korošca na socialne okrožnice na podlagi nekaterih njegovih spisov
 • Anka Vidovič Miklavčič: Odnos dr. Antona Korošca do Kmečke zveze in Slovenske dijaške zveze (SDZ), 1929-1940
 • Dušan Biber: Historična dokumentacija, Britanski, nemški in ameriški diplomati o Slovencih in dr. Antonu Korošcu