Reprezentacije tekstilne industrije: socialistični projekt in postsocialistična transformacija

Avtor(ji): Vodopivec, Nina
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Zdenko Čepič (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Avtorica se v prispevku osredotoča na oblikovanje prikazov tekstilne industrije v socializmu in v postsocializmu. Predstavljanja tekstilne industrije so sestavni del oblikovanja industrijske podobe. V tem smislu jo zanima, kako so se vključevale v modernizacijski projekt socializma in kako so se preoblikovale v obdobju t. i. tranzicije. Hkrati se reprezentacije tekstilne industrije prepletajo s spolnimi razmerji ter ideologijami in so vključene v govorico o lahki oziroma ženski industriji v nasprotju z moško oziroma težko industrijo. S poudarkom na posamezniku in na ravni vsakdanjega življenja zagovarja tezo, naj institucionalnih sprememb ne obravnavamo popolnoma ločeno od Ijudi. Prispevek problematizira koncept postsocialistične tranzicije, v kontekstu študij postsocializma pa opozarja na pomen, vlogo in uporabo socialistične preteklosti v sodobnosti. V prispevku se avtorica sklicuje na analize terenskega dela, intervjuje z upokojenimi ter še zaposlenimi ljudmi v tekstilni industriji v Sloveniji, dnevnega, mesečnega časopisnega gradiva, filmskega gradiva, zgodovinskih prikazov in ekonomskega diskurza o tekstilni industriji ter njenem razvoju.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/1328
  • dcterms:title
   • Reprezentacije tekstilne industrije: socialistični projekt in postsocialistična transformacija
  • dcterms:creator
   • Nina Vodopivec
  • dcterms:subject
   • Slovenija
   • tekstilna industrija
   • modernizacija
   • socialistično gospodarstvo
   • delavstvo
   • postsocialistična transformacija
   • Slovenia
   • textile industry
   • modernization
   • socialist economy
   • working class
   • post-socialist transformation
  • dcterms:abstract
   • The paper focuses on the formation of representations of the textile industry in the socialist and post-socialist periods. These representations were an integral part of a wider industrial image. In this context, the author explores how these representations fitted into the socialist project of modernization and how they were transformed during the so-called transitional period. Representations of the textile industry were at the same time intertwined with gender relations and ideologies and were implicit in discussions about light i.e. female as opposed to heavy i.e. male industry. In the paper, field work analyses, interviews with former and current employees in the Slovene textile industry, daily and monthly newspapers, films, historic demonstrations and economic discourse on the textile industry and its evolution are referred to.By focusing on an individual in everyday life, the author defends the thesis that institutional changes should never be considered without reference to the people they affect. The paper questions the concept of the post-socialist transition and emphasises, in the context of studies on post-socialism, the significance. role and application of the socialist past in the present.
   • Avtorica se v prispevku osredotoča na oblikovanje prikazov tekstilne industrije v socializmu in v postsocializmu. Predstavljanja tekstilne industrije so sestavni del oblikovanja industrijske podobe. V tem smislu jo zanima, kako so se vključevale v modernizacijski projekt socializma in kako so se preoblikovale v obdobju t. i. tranzicije. Hkrati se reprezentacije tekstilne industrije prepletajo s spolnimi razmerji ter ideologijami in so vključene v govorico o lahki oziroma ženski industriji v nasprotju z moško oziroma težko industrijo. S poudarkom na posamezniku in na ravni vsakdanjega življenja zagovarja tezo, naj institucionalnih sprememb ne obravnavamo popolnoma ločeno od Ijudi. Prispevek problematizira koncept postsocialistične tranzicije, v kontekstu študij postsocializma pa opozarja na pomen, vlogo in uporabo socialistične preteklosti v sodobnosti. V prispevku se avtorica sklicuje na analize terenskega dela, intervjuje z upokojenimi ter še zaposlenimi ljudmi v tekstilni industriji v Sloveniji, dnevnega, mesečnega časopisnega gradiva, filmskega gradiva, zgodovinskih prikazov in ekonomskega diskurza o tekstilni industriji ter njenem razvoju.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Zdenko Čepič (odgovorni urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:874
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf