Direktorski položaj v pogojih socialističnega gospodarstva 1945-1990

Avtor(ji): Prinčič, Jože
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Zdenko Čepič (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  V članku obravnava avtor odnos slovenske oblasti do položaja direktorja v gospodarskih podjetjih v letih 1945 do 1990. Ugotavlja, da so v prvih povojnih letih ta odnos najbolj pogojevale gospodarske potrebe in veliki razvojni načrti, zaradi katerih nova oblast funkcije direktorja ni odpravila. Ko pa so v kasnejših letih v ospredje prišle ideološke in politične zahteve, družba direktorjem ni bila več pripravljena priznati večje vloge in vpliva v gospodarskem življenju. Direktorji so praviloma postali dežurni krivci za gospodarske in druge napake. Šele proti koncu osemdesetih let, ko je gospodarska kriza napravila svoje, so direktorji dobili bolj proste roke pri vodenju poslovne politike.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/1327
  • dcterms:title
   • Direktorski položaj v pogojih socialističnega gospodarstva 1945-1990
  • dcterms:creator
   • Jože Prinčič
  • dcterms:subject
   • Slovenija
   • gospodarstvo
   • podjetništvo
   • socializem
   • direktor
   • reelekcija
   • ustavna dopolnila
   • Slovenia
   • economy
   • entrepreneurship
   • socialism managers
   • re-election of managers
   • constitutional amendments
  • dcterms:abstract
   • In the paper, the author deals with the attitude of the political regime towards the managerial position between 1945 and 1990. He finds that, in the first post-war years, this attitude was largely determined by current economic needs and major development plans, due to which the new regime refrained from abolishing the position. In the subsequent years, however, with ideological and political considerations coming to the fore, society was no longer prepared to acknowledge any positive role and influence of managers in the economy. Instead, managers were regularly held responsible for economic and other failures. It was only towards the end of the 1980s, after an economic crisis had left its mark in Slovenia, that managers were again given freer hand in the conduct of their business policies.
   • V članku obravnava avtor odnos slovenske oblasti do položaja direktorja v gospodarskih podjetjih v letih 1945 do 1990. Ugotavlja, da so v prvih povojnih letih ta odnos najbolj pogojevale gospodarske potrebe in veliki razvojni načrti, zaradi katerih nova oblast funkcije direktorja ni odpravila. Ko pa so v kasnejših letih v ospredje prišle ideološke in politične zahteve, družba direktorjem ni bila več pripravljena priznati večje vloge in vpliva v gospodarskem življenju. Direktorji so praviloma postali dežurni krivci za gospodarske in druge napake. Šele proti koncu osemdesetih let, ko je gospodarska kriza napravila svoje, so direktorji dobili bolj proste roke pri vodenju poslovne politike.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Zdenko Čepič (odgovorni urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:874
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf