Ideološke osnove kolaboracije v Evropi med drugo svetovno vojno ter kratka primerjava s Slovenijo

Avtor(ji): Mlakar, Boris
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Zdenko Čepič (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Avtor na podlagj obšjme literature in v manjši meri tudi arhivskih virov obravnava vprašanje ideoloških in političnih osnov za različne oblike in stopnje kolaboracije z okupacijskimi oblastmi med drugo svetovno vojno v nekaterih izbranih evropskih deželah. Konkretne zadevne primere nato na kratko primerja s položajem oziroma dogajanjem v zasedeni Sloveniji. Ugotavlja, da ima med omenjenimi ideološkimi pogoji v Zahodni Evropi in v baltiskih deželah poglavitno vlogo prisotnost nacističnih in skrajnih nacionalističnih gibanj. V tej zvezi je prihajalo tudi do poskusov ustvaritve neke vrste fašistične internacionale, ki jih je nacistčlno vodstvo kanaliziralo v boj za t. i. "Novo Evropo". Ponekod je bil zelo pomemben tudi antisemitizem, predvsem pa vse bolj izrazit antikomunizem oziroma strah pred prevlado Sovjetske zveze v Evropi. Slednje je v povezavi z nasilnim nastopanjem partizanstva značilno tudi za Slovenijo. Vsepovsod pa pri nastanku kolaboracije igra vlogo tudi oportunizem ter boj za preživetje, pri čemer gre oportunizem uvrščati med ideološke osnove Ie z veliko mero rezerve.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/1325
  • dcterms:title
   • Ideološke osnove kolaboracije v Evropi med drugo svetovno vojno ter kratka primerjava s Slovenijo
  • dcterms:creator
   • Boris Mlakar
  • dcterms:subject
   • Evropa
   • druga svetovna vojna
   • Slovenija
   • okupacija
   • okupacijski sistemi
   • kolaboracija
   • ideologija
   • nacizem
   • nacionalizem
   • antisemitizem
   • Slovenia
   • Europe
   • Second World War
   • occupation
   • occupying regimes
   • collaboration
   • ideology
   • Nazism
   • nationalism
   • anti-Semitism
  • dcterms:abstract
   • Using extensive literature and some archive sources, the author explores the ideological and political bases of various forms and degrees of the collaboration with occupying regimes in selected European countries during the Second World War. Individual cases are then briefly compared with the situation and events in the occupied Slovenia. He concludes that, in Western Europe and the Baltic states, the main ideological role was played by extreme nationalist movements. In this respect, there were also attempts to create some kind of Fascist International, which the Nazi leadership intended to mobilize in its campaign far the so-called 'new Europe'. In some areas, anti-Semitism and anti-Communism, i.e. the fear of a Soviet domination, featured prominently. The latter, reinforced by the violent attitudes of the partisan movement, was typical of Slovenia. Everywhere, the emergence of collaboration was connected with survival and opportunism, although the latter may only be classified as an ideological basis conditionally.
   • Avtor na podlagj obšjme literature in v manjši meri tudi arhivskih virov obravnava vprašanje ideoloških in političnih osnov za različne oblike in stopnje kolaboracije z okupacijskimi oblastmi med drugo svetovno vojno v nekaterih izbranih evropskih deželah. Konkretne zadevne primere nato na kratko primerja s položajem oziroma dogajanjem v zasedeni Sloveniji. Ugotavlja, da ima med omenjenimi ideološkimi pogoji v Zahodni Evropi in v baltiskih deželah poglavitno vlogo prisotnost nacističnih in skrajnih nacionalističnih gibanj. V tej zvezi je prihajalo tudi do poskusov ustvaritve neke vrste fašistične internacionale, ki jih je nacistčlno vodstvo kanaliziralo v boj za t. i. "Novo Evropo". Ponekod je bil zelo pomemben tudi antisemitizem, predvsem pa vse bolj izrazit antikomunizem oziroma strah pred prevlado Sovjetske zveze v Evropi. Slednje je v povezavi z nasilnim nastopanjem partizanstva značilno tudi za Slovenijo. Vsepovsod pa pri nastanku kolaboracije igra vlogo tudi oportunizem ter boj za preživetje, pri čemer gre oportunizem uvrščati med ideološke osnove Ie z veliko mero rezerve.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Zdenko Čepič (odgovorni urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:874
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf