Prispevki za novejšo zgodovino, 1990, št. 1-2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1990
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Peter Vodopivec: Kranjski jakobinec baron Siegfried von Taufferer in Francija
 • Jasna Fischer: Prebivalstvo slovenske Istre v obrti in industriji med leti 1869-1910
 • Arnold Suppan: Koroški Slovenci v 19. in 20. stoletju
 • Jurij Perovšek: Nemški liberalizem in vprašanje naroda ter državne ureditve, Primerjava z Jugoslavijo v dvajsetih letih, The German Liberalism and the Issue of a Nation as well as a State System, A Comparison with Yugoslavia in 1920s
 • Ervin Dolenc: Krekova mladina
 • Žarko Lazarević: Kmečki dolgovi v Jugoslaviji v obdobju med vojnama
 • Bojan Godeša: Predvojno delovanje odborov delavske enotnosti
 • Boris Mlakar: Slovenska protirevolucija s posebnim ozirom na konec vojne
 • Zdenko Čepič: Načini zaostrovanja razrednega v zaključnem obdobju NOB (v luči zakonskih ukrepov)
 • Marjeta Čampa: Zapisi, Nekaj odmevov slovenske zgodovine in kulture v vsakdanjem NOB tisku v arhivu INZ
 • Janko Prunk: Jubileji, Milica Kacin-Wohinz (šestdesetletnica)
 • Andrej Studen: Posvetovanja, 25. mednarodna konferenca zgodovinarjev delavskega gibanja (ITH) (Linz, 12. do 16. IX. 1989)
 • Damijan Guštin: Posvetovanja, Znanstveno posvetovanje Stradanje Jugoslavena u drugom svjetskom ratu - Jasenovac, 27.-29. oktobra 1989
 • Lojz Tršan: Ocene in poročila, Silvester Kopriva, Ljubljana skozi čas (Ob latinskih in slovenskih napisih in zapisih)
 • Marjeta Adamič: Ocene in poročila, Priročniki in karte o organizacijski strukturi v deželah Koroški, Kranjski, Primorju in Štajerski do leta 1918, Zgodovinsko-bibliografski vodnik
 • Andrej Studen: Ocene in poročila, Vlado Valenčič, Zgodovina ljubljanskih uličnih imen
 • Damijan Guštin: Ocene in poročila, Walter Kleindel, Der erste Weltkrieg, Daten - Zahlen - Fakten
 • Lojz Tršan: Ocene in poročila, Miroslav Stepančič, Partizansko gospodarstvo in oskrba partizanske vojske na Dolenjskem in Notranjskem 1941 - 1945
 • Janez Peršič: Ocene in poročila, Vestnik koroških partizanov
 • Janez Peršič: Ocene in poročila, Ivan Cerar, Partizan nekoliko drugače
 • Damijan Guštin: Ocene in poročila, Vladimir Žerjavić: Gubici stanovništva Jugoslavije u drugom svjetskom ratu
 • Aleš Gabrič: Ocene in poročila, Darko Bekić: Jugoslavija u hladnom ratu
 • Nataša Kandus: Bibliografija delavcev inštituta v letu 1989