J. Žontar, Ločan Volbenk Schwarz. Prispevek k zgodovini finančnega gospodarstva v dobi Friderika III. in Maksimilijana I., Loški razgledi 4 (1957), Str. 25-34.

Villach und der Südosten. Zur Geschichte der wirtschaftlichen und verwandschaflichen Beziehungen Villachs und seiner Bewohner zu Krain, dem Küstenlande und Kroatien bis zum Ende des 16. Jahrhunderts. 900 Jahre Villach. Neue Beiträge zur Stadtgeschichte. G

Nastanek, gospodarska in družbena problematika policijskih redov prve polovice 16. stoletja za dolnjeavstrijske dežele s posebnim ozirom na slovenske pokrajine. Zgodovinski časopis 10-11, 1956-1657. str. 32-121.

Avtor(ji): Gestrin, Ferdo
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1962
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Bogo Grafenauer (odgovorni urednik)


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/12449
  • dcterms:title
   • J. Žontar, Ločan Volbenk Schwarz. Prispevek k zgodovini finančnega gospodarstva v dobi Friderika III. in Maksimilijana I., Loški razgledi 4 (1957), Str. 25-34.
   • Villach und der Südosten. Zur Geschichte der wirtschaftlichen und verwandschaflichen Beziehungen Villachs und seiner Bewohner zu Krain, dem Küstenlande und Kroatien bis zum Ende des 16. Jahrhunderts. 900 Jahre Villach. Neue Beiträge zur Stadtgeschichte. G
   • Nastanek, gospodarska in družbena problematika policijskih redov prve polovice 16. stoletja za dolnjeavstrijske dežele s posebnim ozirom na slovenske pokrajine. Zgodovinski časopis 10-11, 1956-1657. str. 32-121.
  • dcterms:creator
   • Ferdo Gestrin
  • dcterms:subject
   • 16. st.
   • kmečki upori
   • reformacija
   • protireformacija
   • gospodarska zgodovina
   • ocene in poročila
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Bogo Grafenauer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1962
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:70
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf