Vladislav Fabjančič

Avtor(ji): Šorn, Jože
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1950
Ključne besede: nekrologi
Založnik(i): Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana
Soavtor(ji): Bogo Grafenauer (odgovorni urednik)