Nove pridobitve arhivov v letu 2008

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Ključne besede: arhivi, arhivsko gradivo
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Volčjak (urednik)