Zemljiški katastri 18. in 19. stoletja kot vir za stavbno, gradbeno in urbanistično zgodovino slovenskega ozemlja - 1. del

Avtor(ji): Golec, Boris
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Volčjak (urednik)


 • Podroben opis
  Prispevek v dveh delih bo s stališča uporabnosti za raziskave o stavbah in drugih objektih obravnaval vse katastrske operate za slovensko ozemlje, nastale v 18. in 19. stoletju. Prvi del je v celoti posvečen najzgodnejšemu, terezijanskemu katastru iz srede 18. stoletja. Struktura in vsebina tega katastra se od dežele do dežele nekoliko razlikujeta, najbolj pri katastru za Goriško. Za stavbno in gradbeno zgodovino so daleč najbolj uporabni popisi hiš v mestih in trgih dežel Koroške in Kranjske, ki navajajo letni donos od hiš. Isti popisi ponujajo za Koroško tudi vpogled v gradbeno stanje, vrednost stavb ter vrste in število prostorov v njih; na Kranjskem je bilo to le deloma predmet drugih, hkrati nastalih popisov za tri mesta. Kataster za Goriško ima edini sezname stanovanjskih zgradb tudi za podeželje in hiše označuje po vrstah. Katastrski operati drugih treh dežel- Kranjske, Koroške in Štajerske - vsebujejo primerljive popise mlinov in drugih vodnih obratov.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/11848
  • dcterms:title
   • Zemljiški katastri 18. in 19. stoletja kot vir za stavbno, gradbeno in urbanistično zgodovino slovenskega ozemlja - 1. del
  • dcterms:creator
   • Boris Golec
  • dcterms:subject
   • zemljiški katastri
   • terezijanski kataster
   • stavbe
   • gradbeni materiali
   • hiše
   • mesta
   • trgi
   • Krško
   • Višnja Gora
   • Kranj
   • Ravne na Koroškem
   • land cadastres
   • Theresian cadastre
   • buildings
   • building materials
   • houses
   • towns
   • market towns
   • Krško
   • Višnja Gora
   • Kranj
   • Ravne na Koroškem
  • dcterms:abstract
   • In the twopart paper the author discusses all the cadastral records created for the territory of Slovenia in the 18th and 19th centuries by focusing on their applicability in the field of building construction research. Part 1 of the paper is devoted entirely to the earliest mid-18th -century Theresian cadastre. The structure and content of this cadastre somewhat vary from province to province, the differences being most apparent in the cadastre for the Gorizia region. By far the most useful for the building history research are registers of houses in towns and market towns in Carinthia and Carniota which among other things include data on the estimated yearly income from each house. Such lists compiled for the province of Carinthia also contain data on the condition of each building, its value as well as the number and types of the rooms in it. In Carniola, such data were only partly included in some other, simultaneously compiled lists, i. e. for the towns of Krško, Višnja Gora and Kranj. The cadastre for the Gorizia region is the only cadastre that contains registers of residential buildings for the countryside, classifying houses according to certain categories. Cadastral records for Carniola, Carinthia and Styria include comparable lists of mills and other water driven units.
   • Prispevek v dveh delih bo s stališča uporabnosti za raziskave o stavbah in drugih objektih obravnaval vse katastrske operate za slovensko ozemlje, nastale v 18. in 19. stoletju. Prvi del je v celoti posvečen najzgodnejšemu, terezijanskemu katastru iz srede 18. stoletja. Struktura in vsebina tega katastra se od dežele do dežele nekoliko razlikujeta, najbolj pri katastru za Goriško. Za stavbno in gradbeno zgodovino so daleč najbolj uporabni popisi hiš v mestih in trgih dežel Koroške in Kranjske, ki navajajo letni donos od hiš. Isti popisi ponujajo za Koroško tudi vpogled v gradbeno stanje, vrednost stavb ter vrste in število prostorov v njih; na Kranjskem je bilo to le deloma predmet drugih, hkrati nastalih popisov za tri mesta. Kataster za Goriško ima edini sezname stanovanjskih zgradb tudi za podeželje in hiše označuje po vrstah. Katastrski operati drugih treh dežel- Kranjske, Koroške in Štajerske - vsebujejo primerljive popise mlinov in drugih vodnih obratov.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jure Volčjak (urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:1002
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf