Najstarejše instrukcije za kranjske deželnozborske komisarje

Avtor(ji): Nared, Andrej
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Volčjak (urednik)


 • Podroben opis
  Prispevek najprej na splošno govori o deželnem zboru, vrstah stanovskih zborovanj in glavnih korakih deželnozborskega postopka. Sledi krajša predstavitev zgodnejših instrukcij, ki so usmerjale ravnanje deželnoknežjih komisarjev na deželnem zboru. Drugi del razprave je namenjen analizi inštrukcije za kranjski deželni zbor novembra 1502. Ta je shranjena med gradivom loškega gospostva v fondu Freising Hochstifts Literalien v münchenskem Bavarskem glavnem državnem arhivu in govori predvsem o poskusih oblikovanja skupnega obrambnega reda za habsburške dedne dežele. Ker je inštrukcija ena najstarejših za kranjski deželni zBor, je ob koncu prispevka v celoti objavljena.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/11846
  • dcterms:title
   • Najstarejše instrukcije za kranjske deželnozborske komisarje
  • dcterms:creator
   • Andrej Nared
  • dcterms:subject
   • deželni stanovi
   • deželni zbori
   • deželnozborski komisarji
   • instrukcije
   • Kranjska
   • loško gospostvo
   • objave virov
   • obrambni red
   • provincial estates
   • provincial diet
   • provincial diet commissioners
   • instructions
   • Carniola
   • Škofja Loka seigniory
   • publishing of historical sources
   • defence order
  • dcterms:abstract
   • The paper first gives a general overview of the (Carniolan) provincial diet, types of meetings held by the estates and major steps in the provincial diet procedure. There follows a short presentation of the early instructions that directed the conduct of the provincial ducal commissioners during meetings of the provincial diet. The second part of the paper brings a comprehensive analysis of the instruction for the Carniolan provincial diet which was issued in November 1502 and which today is kept among the records of the Škofja Loka seigniory in the fond Freising Hochstifts Literalien kept by the Bavarian main state archives in Munich. The instruction deals mainly with efforts to formulate a common defence order for the Habsburg hereditaty lands. As this instruction is among the oldest issued for the Carniolan provincial diet, the complete text is published at the end of the paper.
   • Prispevek najprej na splošno govori o deželnem zboru, vrstah stanovskih zborovanj in glavnih korakih deželnozborskega postopka. Sledi krajša predstavitev zgodnejših instrukcij, ki so usmerjale ravnanje deželnoknežjih komisarjev na deželnem zboru. Drugi del razprave je namenjen analizi inštrukcije za kranjski deželni zbor novembra 1502. Ta je shranjena med gradivom loškega gospostva v fondu Freising Hochstifts Literalien v münchenskem Bavarskem glavnem državnem arhivu in govori predvsem o poskusih oblikovanja skupnega obrambnega reda za habsburške dedne dežele. Ker je inštrukcija ena najstarejših za kranjski deželni zBor, je ob koncu prispevka v celoti objavljena.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jure Volčjak (urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:1002
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf