Prevzem in uporaba arhivskega gradiva v elektronski obliki v skladu s standardom OAIS

Avtor(ji): Škofljanec, Jože
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Volčjak (urednik)


 • Podroben opis
  Kljub pojavu nove oblike arhivskega gradiva, zapisanega v elektronski obliki na strojno berljivih medijih, ostajajo temeljna arhivska načela nespremenjena. Za njihovo zagotavljanje pa je potrebno poseganje arhivistov v zgodnejše faze življenjskega cikla gradiva, v obdobje njegovega nastajanja. Namen teh dejavnosti je zagotoviti primerno uporabnost gradiva po njegovem prevzetju v arhive. Široko uporabljan standard ISO 14721 opisuje model Odprtega arhivskega informacijskega sistema (OAIS), ki ponuja odgovore na številna vprašanja, povezana s prevzemanjem, hrambo ter uporabo arhivskega gradiva v elektronski obliki. Prispevek obravnava najpomembnejše aktivnosti, povezane s fazo prevzemanja gradiva, ki naj bi zagotovile primerno uporabnost elektronskega arhivskega gradiva v arhivih, kakor jih opisuje model OAIS.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/11843
  • dcterms:title
   • Prevzem in uporaba arhivskega gradiva v elektronski obliki v skladu s standardom OAIS
  • dcterms:creator
   • Jože Škofljanec
  • dcterms:subject
   • ISO 14721
   • OAIS
   • Odprt arhivski informacijski sistem
   • arhivsko gradivo v elektronski obliki
   • prevzemi
   • hramba
   • uporaba
   • ISO 14721
   • Open Archival Information System (OAIS)
   • e-archival records
   • ingest
   • preservation
   • access
  • dcterms:abstract
   • Despite the fact that more and more archival records are nowadays being written in e-form on machine readable media, the basic archival pnnciples remain unchanged However, to achieve such principles the archivists need to get involved already in the earliest stages of records lifecycle, i. e. in the time when a particular record is created. The purpose of this involvement is to ensure usability of such records after their ingest in to archives. Widely used standard ISO 14721 : Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS) offers solutions to numerous issues in the field of ingest and preservation of e-archival records and their access. The paper discusses the most important activities in the ingest stage which are to ensure the usability of e-records in archives as is defined by the Reference Model OAIS.
   • Kljub pojavu nove oblike arhivskega gradiva, zapisanega v elektronski obliki na strojno berljivih medijih, ostajajo temeljna arhivska načela nespremenjena. Za njihovo zagotavljanje pa je potrebno poseganje arhivistov v zgodnejše faze življenjskega cikla gradiva, v obdobje njegovega nastajanja. Namen teh dejavnosti je zagotoviti primerno uporabnost gradiva po njegovem prevzetju v arhive. Široko uporabljan standard ISO 14721 opisuje model Odprtega arhivskega informacijskega sistema (OAIS), ki ponuja odgovore na številna vprašanja, povezana s prevzemanjem, hrambo ter uporabo arhivskega gradiva v elektronski obliki. Prispevek obravnava najpomembnejše aktivnosti, povezane s fazo prevzemanja gradiva, ki naj bi zagotovile primerno uporabnost elektronskega arhivskega gradiva v arhivih, kakor jih opisuje model OAIS.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jure Volčjak (urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:1002
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf