Dokumenti obveščevalnih služb - vir zgodovinskega znanja

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Volčjak (urednik)


 • Podroben opis
  \/ prispevku podajam pregled stanja na področju statusne ureditve in dostopnosti ter uporabe arhivov obveščevalnih služb v tistih državah Vzhodne Evrope, ki so že članice Evropske skupnosti. Tem vprašanjem so bila med letoma 2007 do 2009 posvečena štiri mednarodna posvetovanja. Novembra 2007 je bil v Bratislavi prvi del posvetovanja o dejavnosti NKVD/ KGB ter njegovem sodelovanju z drugimi obveščevalnimi službami v Srednji in Vzhodni Evropi; drugi del pa v Pragi 2008. V Sofiji pa je bilo aprila 2008 prvo posvetovanje, posvečeno prvi obletnici delovanja komisije za odpiranje arhivov, drugo — z naslovom The files of secret services — a source of historical knowledge pa aprila 2009. Ker je bil na vseh posvetovanjih prvi del posvečen arhivom obveščevalnih služb, v prispevku primerjalno predstavljam ureditev in uporabo arhivov nekdanjih obveščevalnih služb v Bolgariji, Romuniji, na Madžarskem, Slovaškem, Češkem, v Nemčiji in v Sloveniji.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/11842
  • dcterms:title
   • Dokumenti obveščevalnih služb - vir zgodovinskega znanja
  • dcterms:creator
   • Ljuba Dornik Šubelj
  • dcterms:subject
   • obveščevalne službe
   • arhiv državne varnosti
   • lustracija
   • afiliacija
   • NKVD
   • KGB
   • nacionalni interesi
   • intelligence services
   • state security archives
   • lustration
   • affiliation
   • NKVD
   • KGB
   • national interests
  • dcterms:abstract
   • The paper gives an overview of the current status, access to and usage of intelligence service archives in those Eastern European states that are members of the EU. These issues were also the topic of four International conferences held between 2007 and 2009. The first conference on NKVD/KGB activities and its cooperation with the rest of the intelligence services in Central and Eastern Europe was held in Bratislava in November 2007. The second conference with the same title took place in Prague in November 2008. The following two conferences were held in Sofia; the ftrst taking place in April 2008 in celebration of the first anniversary of the work of the commission for the opening of the intelligence archives, and the second one held in April 2009 and titled »The Files of Secret Service — Source of Historical Knowledge«. Since the first part of each of the four conferences focused on intelligence service archives, the author in the article draws a comparison between the arrangement and use of former intelligence service archives in Bulgaria, Romania, Hungary, Slovakia, Czech Republic, Germany and Slovenia.
   • \/ prispevku podajam pregled stanja na področju statusne ureditve in dostopnosti ter uporabe arhivov obveščevalnih služb v tistih državah Vzhodne Evrope, ki so že članice Evropske skupnosti. Tem vprašanjem so bila med letoma 2007 do 2009 posvečena štiri mednarodna posvetovanja. Novembra 2007 je bil v Bratislavi prvi del posvetovanja o dejavnosti NKVD/ KGB ter njegovem sodelovanju z drugimi obveščevalnimi službami v Srednji in Vzhodni Evropi; drugi del pa v Pragi 2008. V Sofiji pa je bilo aprila 2008 prvo posvetovanje, posvečeno prvi obletnici delovanja komisije za odpiranje arhivov, drugo — z naslovom The files of secret services — a source of historical knowledge pa aprila 2009. Ker je bil na vseh posvetovanjih prvi del posvečen arhivom obveščevalnih služb, v prispevku primerjalno predstavljam ureditev in uporabo arhivov nekdanjih obveščevalnih služb v Bolgariji, Romuniji, na Madžarskem, Slovaškem, Češkem, v Nemčiji in v Sloveniji.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jure Volčjak (urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:1002
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf