Urejanje občinskih zadev na območju tržaškega gubernija pred letom 1849

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Volčjak (urednik)


 • Podroben opis
  Prve poskuse urejanja občinskih zadev v pomenu samouprave najdemo na območju Tržaškega gubernija, kjer je bil leta 1841 za guvernerja imenovan grof Franc Stadion. Na osnovi Pokrajinskega pravilnika iz leta 1814, ki je določal splošne smernice občinske organizacije, se je guverner seznanil z običaji pri urejanju lokalnih zadev v deželi ter se lotil izdaje treh pravilnikov, s katerimi naj bi v Primorju uredili občinsko upravo na enoten način. Izšli so lnštrukcija za upravljanje občinskega premoženja in izbire njenih predstavnikov, Predpis o občinskem svetu ter Navodilo za upravljanje občinskega premoženja. Vsi trije predpisi so nastali v sodelovanju z istrskim in goriškim okrožnim uradom ter v obeh okrožjih uspešno zaživeli leta 1847.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/11841
  • dcterms:title
   • Urejanje občinskih zadev na območju tržaškega gubernija pred letom 1849
  • dcterms:creator
   • Daniela Juričić Čargo
  • dcterms:subject
   • Tržaški gubernij
   • grof Franc Stadion
   • občinski predpisi
   • občinska uprava
   • občinski svet
   • občinske volitve
   • upravljanje občinskega premoženja
   • Trieste Gubernium
   • Count Franc Stadion
   • municipal regulations
   • municipal administration
   • municipal council
   • municipal elections
   • management of municipal property
  • dcterms:abstract
   • The earliest attempts at regulating municipal matters in terms of direction towards self-administration can be observed in the territory of the Trieste Gubernium where Count Franc Stadion was appointed governor in 1841. He familiarized himself with customary settling of local affairs in the province on the basis of the Provincial Regulation of 1814 which at the time was used to set guidelines of local organization. He launched the project of issuing three ordinances which were to standardize municipal administration in the Province of Littoral. Three ordinances were eventually adopted: Instruction for the Management of Municipal Property and Election of Municipal Representatives, Regulation on Municipal Council, and Directive for Responsible Management of Municipal Property. All three ordinances were written in cooperation wilh the Istrian and Gorizja district office and came into force in both distriets in 1847.
   • Prve poskuse urejanja občinskih zadev v pomenu samouprave najdemo na območju Tržaškega gubernija, kjer je bil leta 1841 za guvernerja imenovan grof Franc Stadion. Na osnovi Pokrajinskega pravilnika iz leta 1814, ki je določal splošne smernice občinske organizacije, se je guverner seznanil z običaji pri urejanju lokalnih zadev v deželi ter se lotil izdaje treh pravilnikov, s katerimi naj bi v Primorju uredili občinsko upravo na enoten način. Izšli so lnštrukcija za upravljanje občinskega premoženja in izbire njenih predstavnikov, Predpis o občinskem svetu ter Navodilo za upravljanje občinskega premoženja. Vsi trije predpisi so nastali v sodelovanju z istrskim in goriškim okrožnim uradom ter v obeh okrožjih uspešno zaživeli leta 1847.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jure Volčjak (urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:1002
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf