Grb in zastava dežele Kranjske upoštevaje zlasti leto 1916

Deželnostanovske, deželne in narodne barve kranjskega grba in zastave

Avtor(ji): Serše, Aleksandra
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2008
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Volčjak (urednik)


 • Podroben opis

  Prispevek je nastal na podlagi dokumentov, ki jih hrani Arhiv Republike Slovenije v fondu AS 38, Deželni zbor in odbor za Kranjsko. Uvodnemu delu članka, v katerem je podan povzetek zgodovine razvoja deželnih in narodnih barv kranjskega grba in zastave, sledi osrednji del, namenjen dogodku v letu 1916, ko so ob praznovanju 50. obletnice zmage pri Custozzi zlato-modro-rdeče zastave na nekaterih ljubljanskih stavbah izzvale burno reakcijo deželnega odbora. Na mnoge pisne intervencije odbornikov je ministrstvo za notranje zadeve izdalo odlok, s katerim je bila uporaba starih deželnih barv zlate-modre-rdeče pridržana izključno deželnim stanovom in njihovim naslednikom tj. deželnemu zboru in odboru, zasebnikom pa je bila prepovedana.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/11812
  • dcterms:title
   • Grb in zastava dežele Kranjske upoštevaje zlasti leto 1916
   • Deželnostanovske, deželne in narodne barve kranjskega grba in zastave
  • dcterms:creator
   • Aleksandra Serše
  • dcterms:subject
   • grbi
   • zastave
   • Kranjska
   • Ljubljana
   • deželne-stanovske barve
   • narodne barve
   • praznovanje 50. obletnice zmage pri Custozzi
   • coats of arms
   • flags
   • Carniola
   • Ljubljana
   • provincal-estates colours
   • national colours
   • celebration of the 50th anniversary of the victory at Custozza
  • dcterms:abstract
   • The paper is based on the document kept by the Archives of the Republic of Slovenia in its archival fond AS 38, Carniolan Provincial Diet and Committee. The introductory part of the article provides a summary of how provincial and national colours of the Carniolan coat of arms and flag developed through time and is followed by the central part in which the author focuses attention on the event in 1916, when the hanging of the gold-blue-red flags from some of the buildings in Ljubljana during the celebration of the 50th anniversary of the victory at Custozza provoked a strong reaction of the Provincial Committee. Having received a number of written complaints by the members of the Committee, the Ministry of the Interior issued a decree granting the Carniolan Provincial Estates and their Successors, i.e. Provincial Diet and Committee, the exclusive right to use the old provincial colours of gold-blue-red and prohibiting private owners from doing so.
   • Prispevek je nastal na podlagi dokumentov, ki jih hrani Arhiv Republike Slovenije v fondu AS 38, Deželni zbor in odbor za Kranjsko. Uvodnemu delu članka, v katerem je podan povzetek zgodovine razvoja deželnih in narodnih barv kranjskega grba in zastave, sledi osrednji del, namenjen dogodku v letu 1916, ko so ob praznovanju 50. obletnice zmage pri Custozzi zlato-modro-rdeče zastave na nekaterih ljubljanskih stavbah izzvale burno reakcijo deželnega odbora. Na mnoge pisne intervencije odbornikov je ministrstvo za notranje zadeve izdalo odlok, s katerim je bila uporaba starih deželnih barv zlate-modre-rdeče pridržana izključno deželnim stanovom in njihovim naslednikom tj. deželnemu zboru in odboru, zasebnikom pa je bila prepovedana.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jure Volčjak (urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:1037
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf