O t. i. koroških listinah, izročenih Koroškemu deželnemu arhivu v Celovcu

Avtor(ji): Volčjak, Jure
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2008
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Volčjak (urednik)


 • Podroben opis

  Lela 2001 je Arhiv Republike Slovenije (ARS) na podlagi izmenjave arhivskega gradiva s Koroškim deželnim arhivom iz Celovca (KLA) izmenjal raznovrstno arhivsko gradivo; med tem je bilo tudi 21 pergamentnih listin iz obdobja od 15. do 17. stoletja. Simbolično je izmenjava potekala v prostorih KLA v Celovcu, gradivo pa je koroškemu deželnemu glavarju dr. Jörgu Haiderju predala Andreja Rihter, tedanja slovenska ministrica za kulturo. Po vsebini se izročene listine nanašajo na prostor avstrijske Koroške, zlasti še na del južno od Celovca oziroma reke Drave. Problem predstavlja le šesta listina, saj se nanaša na okolico Ljubljane, zato je mogoče sklepati, da je bila izročena po pomoti. Listine so bile do izročitve del kronološke serije Zbirke listin (AS 1063) ARS, sedaj pa so uvrščene v Zbirko listin KLA. Ta čas raziskovalcem še vedno niso na voljo, zato je prav, do jih ob pomoči tega prispevka približamo vsem raziskovalcem, ki jih listine zanimajo. Hkrati pa želimo ohranili tudi spomin na arhivsko gradivo, ki je bilo nekdaj shranjeno na prostoru Republike Slovenije.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/11811
  • dcterms:title
   • O t. i. koroških listinah, izročenih Koroškemu deželnemu arhivu v Celovcu
  • dcterms:creator
   • Jure Volčjak
  • dcterms:subject
   • listine
   • izmenjava arhivskega gradiva
   • zbirke listin (AS 1063)
   • Arhiv Republike Slovenije
   • Koroški deželni arhiv
   • Koroška
   • deeds
   • exchange of archives
   • ColIection of deeds (AS 1063)
   • Archives of the Republic of Slovenia
   • Carinthian Provincial Archives
   • Carinthia
  • dcterms:abstract
   • In 2001, based on the exchange of archives agreement, the Archives of the Republic of Slovenia (ARS) handed over to the Carinthian Provincial Archives in Klagenfurt (CPA) various types of archives. Included among them were 21 parchment deeds dating back to the 15th to 17th centuries. The exchange ceremony was symbolically held at the CPA in Klagenfurt and the archives were handed over to dr. Jörg Haider, Provincial Governor of Carinthia, by Andreja Rihter, the Slovene Ministr of Culture at the time. As to their content, the transferred deeds refer to the region of Austrian Carinthia, in particular to the area south of Klagenfurt and the Drava River. The only issue is posed by the sixth deed since its reference to the surrounding area of Ljubljana make it possible for us to conclude that it was handed over by mistake. Prior to their being handed over to CPA, the deeds had been included in chronological series of the Colleclion of deeds (AS 1063) at the ARS, but have since their transfer been included in the Collection of deeds at the CPA. They are not yet available to researchers, so the author saw it fit to present them to those who might take interest in them and at the same time keep memory of arehives that once were kept in the territory of the Republic of Slovenia alive.
   • Lela 2001 je Arhiv Republike Slovenije (ARS) na podlagi izmenjave arhivskega gradiva s Koroškim deželnim arhivom iz Celovca (KLA) izmenjal raznovrstno arhivsko gradivo; med tem je bilo tudi 21 pergamentnih listin iz obdobja od 15. do 17. stoletja. Simbolično je izmenjava potekala v prostorih KLA v Celovcu, gradivo pa je koroškemu deželnemu glavarju dr. Jörgu Haiderju predala Andreja Rihter, tedanja slovenska ministrica za kulturo. Po vsebini se izročene listine nanašajo na prostor avstrijske Koroške, zlasti še na del južno od Celovca oziroma reke Drave. Problem predstavlja le šesta listina, saj se nanaša na okolico Ljubljane, zato je mogoče sklepati, da je bila izročena po pomoti. Listine so bile do izročitve del kronološke serije Zbirke listin (AS 1063) ARS, sedaj pa so uvrščene v Zbirko listin KLA. Ta čas raziskovalcem še vedno niso na voljo, zato je prav, do jih ob pomoči tega prispevka približamo vsem raziskovalcem, ki jih listine zanimajo. Hkrati pa želimo ohranili tudi spomin na arhivsko gradivo, ki je bilo nekdaj shranjeno na prostoru Republike Slovenije.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jure Volčjak (urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:1037
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf