Raspova knjiga obrazcev - mala zakladnica uradovalne slovenščine 17. in prve polovice 18. stoletja

Avtor(ji): Golec, Boris
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2008
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Volčjak (urednik)


 • Podroben opis

  Raspova knjiga obrazcev je bila namenjena prepisovanju raznih listin kot vzorcev za sestavljanje podobnih dokumentov. Poimenovana je po dveh članih kranjske plemiške rodbine Rasp. V knjigo so poleg številnih nemških in latinskih dokumentov prepisali štirinajst slovenskih besedil, ki pripadajo petim zvrstem uradnih besedil. Dve od teh zvrsti, razglas cerkvenega izobčenja in prisege v zvezi z zadržki za sklenitev zakonske zveze, doslej v slovenskem jeziku še nista bili dokumentirani. Knjiga kot takšna predstavlja malo zakladnico slovenskih uradovalnih besedil 17. in prve polovice 18. stoletja, saj so uradovalni zapisi v slovenskem jeziku za to obdobje velika redkost. V knjigi se tudi nazorno zrcali nabor maloštevilnih zvrsti uradovalnih besedil, ki so tedaj sploh nastajala v slovenskem jeziku in so bila skoraj izključno namenjena le javni ustni rabi, tj. priseganju in razglašanju. V jezikovnem in črkopisnem pogledu kažejo besedila neenotnost, značilno za čas nastanka.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/11810
  • dcterms:title
   • Raspova knjiga obrazcev - mala zakladnica uradovalne slovenščine 17. in prve polovice 18. stoletja
  • dcterms:creator
   • Boris Golec
  • dcterms:subject
   • slovenščina
   • uradovalni jezik
   • obrazci
   • prisege
   • 17./18.st.
   • zgodovinski viri
   • Slovene language
   • administrative language
   • forms
   • oaths
   • 17th/18th cent.
   • historical sources
  • dcterms:abstract
   • Rasp's book of forms was intended for transeripts of deeds that were to be used as samples for the later drawing up of similar documents. It was named after two members of the Carniolan noble family Rasp and included a number of German and Latin documents as well as 14 texts in Slovene. The Slovene texts may be divided inlo five categories of administrative texts and two of these categories, i. e. proclamation of excommunication and an oath in relation to reasons against entering into marriage, have up to now never been documented in the Slovene language. Thus, the book as such is a treasury of the Slovene administrative texts of the 17th and the first half of the 18th centuries since Slovene administrative records for that particular period are very rare. The book clearly demonstrates narrow choice of the categories of the administrative texts that at the time were created in Slovene and were almost exclusively meant for public oral use such as taking oaths and making public announcements. As to their linguistic and alphabetic characteristics, the texts display disunity typical for the time of their creation.
   • Raspova knjiga obrazcev je bila namenjena prepisovanju raznih listin kot vzorcev za sestavljanje podobnih dokumentov. Poimenovana je po dveh članih kranjske plemiške rodbine Rasp. V knjigo so poleg številnih nemških in latinskih dokumentov prepisali štirinajst slovenskih besedil, ki pripadajo petim zvrstem uradnih besedil. Dve od teh zvrsti, razglas cerkvenega izobčenja in prisege v zvezi z zadržki za sklenitev zakonske zveze, doslej v slovenskem jeziku še nista bili dokumentirani. Knjiga kot takšna predstavlja malo zakladnico slovenskih uradovalnih besedil 17. in prve polovice 18. stoletja, saj so uradovalni zapisi v slovenskem jeziku za to obdobje velika redkost. V knjigi se tudi nazorno zrcali nabor maloštevilnih zvrsti uradovalnih besedil, ki so tedaj sploh nastajala v slovenskem jeziku in so bila skoraj izključno namenjena le javni ustni rabi, tj. priseganju in razglašanju. V jezikovnem in črkopisnem pogledu kažejo besedila neenotnost, značilno za čas nastanka.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jure Volčjak (urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:1037
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf