Poročilo o delu Medarhivske strokovne skupine za preučevanje vprašanj s področja zdravstva in socialnega varstva Od konstituiranja 30. maja 2007 do konca aprila 2008

Avtor(ji): Grabnar, Marija
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2008
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Volčjak (urednik)


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/11808
  • dcterms:title
   • Poročilo o delu Medarhivske strokovne skupine za preučevanje vprašanj s področja zdravstva in socialnega varstva Od konstituiranja 30. maja 2007 do konca aprila 2008
  • dcterms:alternative
   • Report on the work of the interarchival expert group for dealing with issues in the field of health and social security from its establishment on May 30, 2007 to the end of April 2008
  • dcterms:creator
   • Marija Grabnar
  • dcterms:subject
   • arhivi
   • arhivsko gradivo
   • zdravstvo
   • sociala
   • odbiranje arhivskega gradiva
   • strokovna navodila
   • archive
   • archive sources
   • field of health
   • social security
   • valorisation
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jure Volčjak (urednik)
  • dcterms:date
   • 2008
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:1037
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf