• Podroben opis

  Pot, ki je arhivistiko pripeljala do statusa samostojne vede, je bila dolga. Sprva je bila pomoč pri pravnih in upravnih zadevah, kasneje pomožna zgodovinska veda. Danes naj bi bila v razvitem svetu samostojna, moderna in kompleksna veda, uvrščena med historične, pravne, upravne in informacijske vede. Je izrazito interdisciplinarna veda. Za njen obstoj v prihodnosti je potrebno nenehno novo delovanje , preverjanje starih vzorcev, razvoj v koraku s časom. Dokumenti spreminjajo svojo podobo in prav tako se spreminja način komunikacije, način izmenjave in posredovanja zapisov.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/11804
  • dcterms:title
   • Nove poti arhivistike v 21. stoletju
  • dcterms:creator
   • Jelka Melik
  • dcterms:subject
   • arhivistika
   • arhivska znanost
   • demokratizacija
   • spomin
   • zgodovina
   • pravo
   • interdisciplinarnost
   • informacijsko-komunikacijske tehnologije
   • internacionalizacija
   • archival science
   • democratization
   • memory
   • history
   • law
   • interdisciplinarity
   • information-communication technologies
   • internationalization
  • dcterms:abstract
   • The evolution of archival science into an independeni branch of science took a long lime. At first, it was used as supplementary field of law and administration, and later it evolved inlo auxiliary science to history. Today, archival science in developed parts of the world is an independent, modern and complex science of distinctly interdisciplinary character and is classified among sciences of history, law, administration and information technology. Its future existence requires continuous new actions, checking old paradigms and keeping pace with development. As documents change in their design, so do methods of communication, exchange and transmission of records.
   • Pot, ki je arhivistiko pripeljala do statusa samostojne vede, je bila dolga. Sprva je bila pomoč pri pravnih in upravnih zadevah, kasneje pomožna zgodovinska veda. Danes naj bi bila v razvitem svetu samostojna, moderna in kompleksna veda, uvrščena med historične, pravne, upravne in informacijske vede. Je izrazito interdisciplinarna veda. Za njen obstoj v prihodnosti je potrebno nenehno novo delovanje , preverjanje starih vzorcev, razvoj v koraku s časom. Dokumenti spreminjajo svojo podobo in prav tako se spreminja način komunikacije, način izmenjave in posredovanja zapisov.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jure Volčjak (urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:1037
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf