Arhivi in njihova vloga v sodobni družbi

Avtor(ji): Jeraj, Mateja
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2008
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Volčjak (urednik)


 • Podroben opis

  Vloga arhivov v družbi bi morala biti odvisna od nalog, ki jih opravljajo, in pooblastil, ki so jim zaupana, a ni povsem tako. Pomen arhivov se je v zadnjih desetletjih precej povečal tako v Evropi kot v drugih razvitih delih sveta. S povečevanjem pomena arhivskih ustanov se spreminjajo tudi njihove naloge. Vendar pa to ne zadošča niti za to da bi jih družba ustrezno cenila niti da bi jim država zagotovila primerne pogoje. Če bo arhivistom z njihovim delom uspelo pridobiti zaupanje in spoštovanje javnosti, bo tudi javno mnenje, kadar bodo potrebovali pomoč in podporo, na njihovi strani. In bolj ko bo javnost spremljala delo arhivov, manjše bodo skomine oblasti, da bi skušale arhive izkoristiti za uresničitev zahtev in želja trenutne politike.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/11803
  • dcterms:title
   • Arhivi in njihova vloga v sodobni družbi
  • dcterms:creator
   • Mateja Jeraj
  • dcterms:subject
   • arhivi
   • naloge arhivov
   • dostop do arhivskega gradiva
   • arhivsko gradivo
   • uporaba arhivskega gradiva
   • arhivske zgradbe
   • družba
   • javnost
   • politika
   • Evropska unija
   • archival institutions
   • archival tasks
   • access to archives
   • use of archives
   • archival buildings
   • society
   • public
   • politics
   • European Union
  • dcterms:abstract
   • The role of archives in the society should conform to their functions and their authority but this is not always the case. In recent decades, archives have gained relevance both in Europe as well as in other developed parts of the world. The increased importance of archival institutions is also leading to changes in their functions. However, this is not enough in order for them to be valued by society or to be assured proper conditions the state. If archivists with their work succeed in gaining public respect and trust, then the public opinion, when their help and support is needed, will be on their side. The more the public is familiar with the work of the archives, the lesser will be the appetite of the authorities to use archives for the pursuit of the demands and goals of those in political power.
   • Vloga arhivov v družbi bi morala biti odvisna od nalog, ki jih opravljajo, in pooblastil, ki so jim zaupana, a ni povsem tako. Pomen arhivov se je v zadnjih desetletjih precej povečal tako v Evropi kot v drugih razvitih delih sveta. S povečevanjem pomena arhivskih ustanov se spreminjajo tudi njihove naloge. Vendar pa to ne zadošča niti za to da bi jih družba ustrezno cenila niti da bi jim država zagotovila primerne pogoje. Če bo arhivistom z njihovim delom uspelo pridobiti zaupanje in spoštovanje javnosti, bo tudi javno mnenje, kadar bodo potrebovali pomoč in podporo, na njihovi strani. In bolj ko bo javnost spremljala delo arhivov, manjše bodo skomine oblasti, da bi skušale arhive izkoristiti za uresničitev zahtev in želja trenutne politike.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jure Volčjak (urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:1037
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf