Fond Okrajnega sodišča v Celju

Avtor(ji): Bukošek, Metka
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2008
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Volčjak (urednik)


 • Podroben opis
  Okrajno sodišče v Celju je eno izmed večjih sodišč na ozemlju, ki ga pokriva Zgodovinski arhiv v Celju. Fond je dobro ohranjen in nam daje dobro sliko poslovanja okrajnih sodišč od njihovega nastanka do današnjih dni kljub različnim Zgodovinskim pretresom, ki so vplivali na poslovanje organov v različnih časovnih obdobjih. Poznavanje starejšega dela gradiva daje pomembne podatke stroki o pomembnosti posameznih delov gradiva. Predvsem pa je pomembna zgodovinska distanca, na katero smo pri današnji valorizaciji premalo pozorni.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/11765
  • dcterms:title
   • Fond Okrajnega sodišča v Celju
  • dcterms:creator
   • Metka Bukošek
  • dcterms:subject
   • okrajna sodišča
   • Celje
   • sodni okraji
   • arhivski fondi
   • vpisniki
   • imeniki
   • spisi
   • local courts
   • judicial districts
   • fonds
   • registers
   • directories of persons
   • court records
  • dcterms:abstract
   • Celje Local Court is one of the largest courts in the territory that is under the competence of the Historical Archives of Celje. Its fond is well preserved and as such provides a clear picture of the administration of local courts from the time of their establishment till the present day, despite the fact that court operations have through time been subjected to various historical changes. The understanding of the older part of such records gives the profession important information on the significance of individual record parts. Of particular importance is the issue of historical distance since not enough attention is paid to it in present day appraisal.
   • Okrajno sodišče v Celju je eno izmed večjih sodišč na ozemlju, ki ga pokriva Zgodovinski arhiv v Celju. Fond je dobro ohranjen in nam daje dobro sliko poslovanja okrajnih sodišč od njihovega nastanka do današnjih dni kljub različnim Zgodovinskim pretresom, ki so vplivali na poslovanje organov v različnih časovnih obdobjih. Poznavanje starejšega dela gradiva daje pomembne podatke stroki o pomembnosti posameznih delov gradiva. Predvsem pa je pomembna zgodovinska distanca, na katero smo pri današnji valorizaciji premalo pozorni.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jure Volčjak (urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:1038
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf