Pisno strokovno navodilo za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva notarja

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2008
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Volčjak (urednik)


 • Podroben opis
  V sestavku je prikazan vzorec pisnega strokovnega navodila za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva notarke Nevenke Kovačič Koper s prilogami. Pokrajinski arhiv v Kopru je navodilo za notarko, ki se je odločila, da bo prenehala poslovati in bo izročita svoje gradivo arhivu, sestavil v skladu z novimi predpisi. Notarka je izročila arhivsko gradivo dvakrat. Prvič gradivo od leta 1995 do leta 2001 in drugič od leta 2002 do vključno leta 2007. Gradivo je v PAK shranjeno ločeno in dodatno zavarovano. Dostop do gradiva in postopki za odpiranje arhivskih škatel so opredeljeni v navodilu, zapisniku o izročitvi in evidenci dokumentarnega gradiva ter v posebnem pravilniku, ki ga je sprejel PAK za varovanje gradiva pod zaporo.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/11762
  • dcterms:title
   • Pisno strokovno navodilo za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva notarja
  • dcterms:creator
   • Duša Krnel Umek
   • Nevenka Kovačič
  • dcterms:subject
   • notariat
   • strokovna navodila
   • arhivsko gradivo
   • izročitev arhivskega gradiva
   • notarji
   • notary's office
   • professional instructions
   • archives
  • dcterms:abstract
   • The paper provides an example of a written professional instruction for the selection of archives from documents and enclosures of Nevenka Kovačič, a notary from Koper. Namely, the notary has decided to terminate her operations and to transfer her notariat records to the competent archival institution. The Regional Archives in Koper thus prepared instructions in accordance with the new regulations. The notary transferred her records twice. First to be transferred were records created between 1995 and 2001, and later transferred were records created between 2002 and 2007 inclusive. The records are kept at the Regional Archives in Koper separately and are extra protected. Access to these records and procedures for the opening of archival boxes are determined by the instruction, by the transfer and register of records minutes and by a special regulation adopted by the Regional Archives in Koper for the protection of records with inaccessibility periods.
   • V sestavku je prikazan vzorec pisnega strokovnega navodila za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva notarke Nevenke Kovačič Koper s prilogami. Pokrajinski arhiv v Kopru je navodilo za notarko, ki se je odločila, da bo prenehala poslovati in bo izročita svoje gradivo arhivu, sestavil v skladu z novimi predpisi. Notarka je izročila arhivsko gradivo dvakrat. Prvič gradivo od leta 1995 do leta 2001 in drugič od leta 2002 do vključno leta 2007. Gradivo je v PAK shranjeno ločeno in dodatno zavarovano. Dostop do gradiva in postopki za odpiranje arhivskih škatel so opredeljeni v navodilu, zapisniku o izročitvi in evidenci dokumentarnega gradiva ter v posebnem pravilniku, ki ga je sprejel PAK za varovanje gradiva pod zaporo.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jure Volčjak (urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:1038
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf