• Podroben opis
  Javni arhivi v Republiki Sloveniji s tako imenovano pozitivno metodo makrovalorizacije in odbiranja arhivskega gradiva zagotavljajo gradivo, ki ima trajen pomen za Zgodovino, znanost in kulturo ali trajni pravni interes države oziroma posameznih pravnih in fizičnih oseb. Javno arhivsko gradivo se odbira na podlagi pisnih navodil pristojnih arhivov in na podlagi zakonsko določenih kriterijev valorizacije. Makrovalorizacija, ki se v Sloveniji prakticira že od začetka 80 let 20. stoletja, je v arhivskih predpisih in strokovni literaturi zelo natanko predpisana oziroma proučena. Pri tem so zelo močni vplivi tujih arhivskih teorij in praks, zlasti nemške.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/11761
  • dcterms:title
   • Makro valorizacija arhivskega gradiva v Sloveniji
  • dcterms:creator
   • Vladimir Žumer
  • dcterms:subject
   • dokumentarno gradivo
   • arhivsko gradivo
   • valorizacija arhivskega gradiva
   • kriteriji valorizacije
   • odbiranje arhivskega gradiva
   • izločanje dokumentarnega gradiva
   • izročanje arhivskega gradiva
   • documents
   • archives
   • appraisal of archives
   • appraisal criteria
   • selection of archives
   • disposal of documents
   • acquisition of archives
  • dcterms:abstract
   • By employing the so-called positive method of macro appraisal and selection of archives, public archival institutions in the Republic of Slovenia make sure to preserve records that have lasting importance for history, science and culture and for the legal certainty of the state and its legal and natural persons. Public archives are selected on the basis of written instructions of competent archival institutions and legally set appraisal criteria. Macro appraisal that has been practiced in Slovenia since the beginning of the 80s of the past century has thoroughly been defined in archival regulations and studied in archival professional literature and foreign, particularly German, archival theories and practices have had a strong influence on this process.
   • Javni arhivi v Republiki Sloveniji s tako imenovano pozitivno metodo makrovalorizacije in odbiranja arhivskega gradiva zagotavljajo gradivo, ki ima trajen pomen za Zgodovino, znanost in kulturo ali trajni pravni interes države oziroma posameznih pravnih in fizičnih oseb. Javno arhivsko gradivo se odbira na podlagi pisnih navodil pristojnih arhivov in na podlagi zakonsko določenih kriterijev valorizacije. Makrovalorizacija, ki se v Sloveniji prakticira že od začetka 80 let 20. stoletja, je v arhivskih predpisih in strokovni literaturi zelo natanko predpisana oziroma proučena. Pri tem so zelo močni vplivi tujih arhivskih teorij in praks, zlasti nemške.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jure Volčjak (urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:1038
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf